7/24 | Acil Destek İhtiyacınızda Bize Ulaşabilirsiniz

Deyls Teknoloji

Bize Ulaşın

Bize websayfamızın iletişim bölümündeki formumuzdan, canlı sohbet aracından, email adresimiz veya çağrı merkezimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Aynı zamanda bize sosyal medya platformları üzerinden ulaşabilir ve bizi takip ederek yenilikleri yakalayabilirsiniz.

[email protected]

+90 216 203 0121


Hizmetimizin
Kapasite Durumumu

Son Güncelleme: 04.12.2022

Her işletme gibi biz de sınırlı kaynaklara sahibiz.
Hizmetlerimizle ilgili kapasite durumumuzu aşağıda inceleyebilirsiniz, bilgilerimizi sürekli güncel tutuyoruz.

  • Mevcut Kapasite

Bilgi & Siber Güvenlik Danışmanlığı hizmetlerimizde, yeni proje alımları kapasite nedeniyle askıya alındı.

Bilgi ve Siber
Güvenlik Danışmanlığı

Siber ve Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm faaliyetler, işletmelerin itibarını korumaları, güçlü ve güvenli kalabilmeleri için dikkat etmesi en önemli konudur.
Öncelik farkındalık ve önemsemekten başlar!

Bilgi güvenliği danışmanlığı ve siber güvenlik danışmanlığı hizmetleriyle, işletmelerin altyapılarını ve itibarlarını güvenli pozisyona getiriyoruz.

Bilgi ve Siber Güvenlik Çözümleri

Bilgi ve Siber Güvenlik Danışmanlığı ile işletmelerin ihtiyaç duyabileceği tüm bilgi ve siber güvenlik konularında hizmet verilmektedir.

Önemli birçok süreç ve konu başlığı, en uç detaylarıyla güvenlik danışmanlığı başlığı altında yönetilmektedir. Cloud sistemler, kapalı sistemler, özel altyapılar ve sistemler gibi bir çok sistem üzerinde etkin olarak, siber güvenlik faaliyetleri yürütülmektedir.

Analizler, bulgular, testler, uyum süreçleri ve danışmanlık gibi önemli çalışmalar üstlenilerek tamamlanmaktadır. Dönemsel, uzun zamanlı veya kısa süreli gibi farklı çalışma modellerimizle , danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır.

İhtiyaç duyulması halinde, altyapınının yönetilmesi ile ilgili paket bir program olan IT Danışmanlık Hizmetleri, daha ileri it yönetim süreçlerini barındıran DevOps Danışmanlık Hizmetlerigibi nitelikli hizmetler de verilmektedir.

Bilgi Güvenliği Hizmetleri

Altyapıların güvenli ve risklerinin düşük olması hedeflenmektedir.

Güvenlik &
Risk Yönetimi

IT güvenlik çözümleri başlığı altında farkındalığın oluşması, risklere ve tehdit unsurlarına her an hazır olunması gibi konularda destek verilir.

Gerekli olan tüm prosedür ve kontrol listeleri oluşturulmaktadır.

Prosedürlerin Belirlenmesi

Altyapı genelinde oluşabilecek her riske karşı prosedür ve günlük kontrol listelerinin hazırlanmasında bt güvenlik çözümleri desteği verilir.

Standartlar belirlenerek, doğru ekosistem oluşturulmaktadır.

Standartların Oluşturulması

Operasyonların, işlemlerin ve yapılması gereken tüm çalışmaların standartlarının oluşturulması ve takibi noktasında it güvenlik destek hizmetleri verilir.

Doğru ve güvenli bir sürdürebilirlik amaçlanmaktadır.

Sürdürebilirliğin Sağlanması

Oluşturulan farkındalığın, süreç ve standartların benimsenmesi ve benimsenmesi ve uyulması için siber güvenlik destek hizmetleri verilir.

İdeal yöntem ve çalışmalarla bilgi ve siber güvenlik hizmetleri verilerek, güvenli it altyapıları hedeflenmektedir.

Bilgi ve Siber Güvenlik Hizmetleri

Güvenli Altyapı = Başarı + İtibar

Güvenlik kelimesinin her anlamda önemli olduğunu hissettirebilmek hedeflenmektedir. Bilgi güvenliği ile işletme içerisinde tüm çalışanlarda bilinç oluşturulurken, siber güvenlik ile işletmenin tüm altyapı unsurlarının güvenliği hedeflenmektedir.

En iyi metot ve kod blokları ile yazılmış uygulamaların, en iyi kurgulandığı ve çalıştığı düşünülen alt yapıların, kontrol listelerinin, önlemlerin… Sanıldığı kadar güvenli olmadığını, en küçük ve tek bir riskin, çok büyük ölçeklerde zarar verebileceği bilinmelidir. Siber güvenlik desteği almak bu nedenle oldukça önemlidir.

Büyük imkanlara, ekiplere ve uzmanlıklara sahip olunabilir. Hatta sektöre ve iş koluna göre en iyisi ve en vazgeçilmezi de olunabilir. Genel olarak güvenlik başlığı altında, gözden kaçırılan en küçük bir ayrıntı, uzun ve zorlu süreçlerle verilen emeklerin zarar görmesine neden olabilir.

Hiç bir zaman geç kalınmış sayılmaz ve her zaman her aşamada bilgi güvenliği danışmanlığı ve bilgi güvenliği desteği ile takip etmek gerekmektedir.

İhtiyaç duyulabilecek bilgi güvenliği ve siber güvenlik ilgili tüm konularda bilgi güvenliği danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Kurumsal Bilgi ve Siber Güvenlik

Hizmetleri, Çözümleri ve Çalışmaları

Profesyonel sızma testi hizmeti sunuyoruz.

Sızma Testi

Güvenlik ve zafiyetleri değerlendirmek üzere, çeşitli metotlarla ve detaylı olarak profesyonel sızma testleri gerçekleştirilir.

dos ve ddos testleri ile altyapıları kontrol ediyoruz.

Dos / DDos Testleri

Düzenli ve düzensiz testler yapılarak, eksiklerin ve ihtiyaçların belirlenmesi noktasında hizmet sağlanır.

Etkili teknik ve methodlar ile ideal zafiyet yönetimini sağlıyoruz.

Zafiyet Yönetimi

Özel yazılım ve yöntemlerle sistemler taranır, güvenlik zafiyetleri bulunur, alınması gerekenler önlemler belirlenir.

İşletmelere adli olaylarda, adli bilişim desteği vererek yalnız bırakmıyoruz.

Adli Bilişim Desteği

Acil durumlarda müdahale, vaka sonrası bilgilerin toplanması, incelenmesi ve adli bilişim konularında destek hizmeti verilir.

Kvkk, pcicss ve uyum süreçleri ile ilgili ileri seviye hizmet veriyoruz.

KVKK & Uyum Süreçleri

KVKK, PCIDSS ve benzeri tüm konularda, gerekli süreçlerin oluşturulmasında destek verilir.

İşletmlere bir bütün olarak güvenlik danışmanlığı sunarak, üst düzey koruma sağlıyoruz.

Güvenlik Danışmanlığı

Güvenliğe dair uçtan uca kapsamlı olarak, tüm detaylarıyla birlikte danışmanlık ve destek hizmetleri verilir.

Tüm güvenlik çalışmalarıyla birlikte, işletmeleri, ekipleri ve farklı unsurlarına eğitim hizmetleri veriyoruz.

Eğitim Hizmetleri

Kurumlara ve ekiplere, ihtiyaçları olabilecek ve talep ettikleri tüm siber ve bilgi güvenliği konularında, eğitim desteği verilir.

Bilgi güvenliğini yeni yöntem ve pratiklere sahip olan secops desteği ile bütünleştirebiliyoruz.

SecOps Desteği

Güvenlik başlığı altında tüm operasyonel işlemler, DevSecOps süreçlerine göre kurgulanarak uygulanır.