7/24 | Acil Destek İhtiyacınızda Bize Ulaşabilirsiniz

Deyls Teknoloji

Bize Ulaşın

Bize websayfamızın iletişim bölümündeki formumuzdan, canlı sohbet aracından, email adresimiz veya çağrı merkezimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Aynı zamanda bize sosyal medya platformları üzerinden ulaşabilir ve bizi takip ederek yenilikleri yakalayabilirsiniz.

[email protected]

+90 216 203 0121


Fiyatlandırma Politikamız
Hizmet Detay ve Ücretlerimiz

Hizmet ve fiyatlandırma politikalarımız, detayları, ücretlerimiz, kapsam ve koşullar hakkında bilgilerimizi inceleyin.

Fiyatlandırma Politikalarımızı
Nasıl Belirliyoruz?

Fiyatlandırma politikamız sektörümüzün yurt içi ve yurt dışındaki talep eğrisi, ekonomik şartları, ihtiyaçları ve gelecekteki alacağı konumu gözeterek belirliyoruz.

Yurt içi faaliyetlerimize ağırlık vererek, mevcut koşulları değerlendiriyoruz. İşletmelerin taleplerini ve yüklenebilecekleri maliyet oranlarını analiz ediyoruz.

Rekabetçi ve biçimlendirme fiyatlandırma stratejileri üzerine yoğunlaşıyoruz. Böylelikle hizmet maliyetlerimizin üzerine, oldukça düşük kâr marjları ekleyerek hizmet ücretlerimizi belirliyoruz.

Doğru temeller oluşturabilmek, dürüst ilişkiler kurabilmek ve uzun dönemli faaliyet gösterilmek amacıyla stratejilerimizi düzenliyoruz.

 • Dünya çapında 4 farklı bölgede, 12 ülkede ve 50+ teknoloji firması dahilinde, sektörde mevcut olan hizmetlerin ve fiyatlarının analizini yapıyoruz.
 • Ülkemizde işletmelerin it sektörüne eğilimi, arz ve talep eğrileri ve hizmet ücretlerini referans alıyoruz.
 • Doğru maliyetlendirme ve hizmetleri doğru ücretlendirme üzerine çalışmalar yapıyoruz.
 • Uzman mühendis kadromuzdaki çalışma arkadaşlarımızın, sektör ortalamasının üzerinde hak edişlerini sağlamak ve daha kaliteli hizmet sunabilmek üzerine maliyetlendirme işlemleri yapıyoruz.

Çözüm Üretiyoruz!

Personel Sirkülasyonu Sorununu, Belirsizlikleri ve Risklerini Çözüyoruz!

Alınan her uzmanın, yeterli olup olmadığı, ekip içi ve dışı uyumu, işini ve iş yerini sevip sevmeyeceği, eğitme maliyetinden sonra işi bırakıp bırakmayacağı gibi onlarca problemi ortadan kaldırıyoruz!

Personel Bulma ve Elde Tutma Zorlukları Maliyet Problemlerini Ortadan Kaldırıyoruz!

İşletmelerin doğru personeli bulması, seçmesi ve istihdam etmesi, yönetmek için efor harcaması, personel maliyetleriyle birlikte ek maliyetlere katlanması gibi problemlerin önüne geçiyoruz!

Dış Kaynak Kullanımını, Yönetimsel Zorlukları ve Riskleri Bitiriyoruz!

Outsource personel desteği alarak, daha yüksek ücretler, daha düşük performans, ekstra yönetimsel eforlar verilmesi gibi problemleri ortadan kaldırıyoruz. Kurum içi çalışan gözüyle bakarak ve benimseyerek çalışmalarımızı içtenlikle yürütüyoruz!

Giderleştirme Olanaklarının Yanında, İşletmelere KDV Avandajı da Sunuyoruz!

İşletmelerin en uygun maliyetlerlerle hizmetlere erişimlerini sağlarken, hizmet için katlandıkları ücretlerin tamamını gider gösterebilme ve ayrıca KDV avantajı elde edebilme imkanı sağlıyoruz. Dolayısıyla işletmelere finansal fayda kazandırıyoruz!

Yerel Sektörde
Döviz Kurlarını Baz Almıyoruz

Enflasyon, ekonomik koşullar ve şartlar, sektör eğilimleri ve benzeri durumları hizmet ücretlerine yansıtmıyoruz.

Yerel sektör içerisinde erişilebilir hizmet ücretlendirmesi yaparken, hizmet ücretlerimizde anlık güncelleme ve değişim yapmıyoruz.

Kâr Marjlarını
Uygun Seviyede Tutuyoruz

İşletme giderlerimizin önemli bir kısmını hizmet ücretlerimize yansıtmıyoruz ve kâr marjlarımızı düşük oranda tutuyoruz.

Önemli derecede personel maliyetlerimizi baz alarak, uzmanlık ve risk seviyelerine göre doğru fiyatlandırma çalışması yapıyoruz.

Hizmet ve Faaliyetlerimizi
Kategorilere Ayırıyoruz

Danışmanlık hizmetlerimizi bir bütün olarak değil, kategorisel olarak ve günlük, saatlik, haftalık, ve aylık olarak sunuyoruz.

IT hizmetlerine erişilebilirliği arttırırken, önemli maliyet avantajı sunuyoruz.

Sektöre yeni başlamış, uzmanlığın henüz en başında, kendini geliştirmeyi hedefleyen çalışma arkadaşlarına sahibiz.

Başlangıç Seviyesi

Uzun yıllar boyunca bir çok projede görev almış, ileri düzey bilgi ve tecrübeye sahip, çalışma arkadaşlarına sahibiz.

İleri Seviye

Önemli bir süredir sektörde yer alan, uzmanlık, yetkinlik ve tecrübelerini geliştirmeye devam eden çalışma arkadaşlarına sahibiz.

Orta Seviye

Kurucu üyelerimizin de dahil olarak ve liderlik yaptığı, eşsiz deneyimleriyle ekiplere ve işletmelere ileri seviye profesyonel destek verebilme uzmanlığına sahibiz.

Kıdemli Seviye

Uzman Ekibimiz
4 Farklı Seviyeye Ayrılıyor

Kurucularımızın da aktif görev alarak liderlik yaptığı, başlangıç, orta ve ileri seviye uzmanlığa sahip çalışma arkadaşlarına sahibiz!

Ekiplerimizi ve ekip üyelerimizi sürekli geliştirdiğimiz, bir çok konuda bilgi ve tecrübe sahibi olduğumuz geniş bir aileyiz.

Ayrı ayrı ve birlikte olmak üzere, düzenli iç ve dış eğitimlerle destekleyerek, gelişimlerini sürekli kılıyoruz.Böylelikle kendimizi güncelleyerek, değişen dinamiklere uyum sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla bu gelişimi iş birliği yaptığımız işletmelere, projelere ve çalışmalara yansıtıyoruz.

DevOps Danışmanlık Hizmetleri

Son Güncelleme Tarihi: 01.01.2023


Saatlik ve Günlük Destek Hizmetleri

Saatlik ve Günlük
Hizmetlerimiz

Profesyonel hizmetlerimize uygun maliyetlerle erişebilirliği arttırıyoruz!

Aylık düzenli olarak sunduğumuz hizmet ve faaliyetlerimizi, aldığımız yoğun talep üzerine saatlik ve günlük olarak sunmaya başladık!

Hizmetimize dair detayları incelemeyi unutmayın.

Standart/Planlı

Acil Destek

Paket: DDH-SD-1

450+KDV
675+KDV

Saatlik Hizmet

09:00 - 19:00 Saatleri Arasında

İletişime Geçin

09:00 - 19:00 saatleri dışındaki çalışmalara dair hizmet ücretlerimiz,
uzmanlarımızın ek mesai yaparak çalışmalarını yürüteceğinden dolayı,
mevzuat gereği yasal haklarını iade etmek amacıyla %50 fark eklenerek faturalandırılmaktadır.

Bu hizmet modeli, belirli dönemlerde ve belirli kısa aralıklar ile veya anlık olarak desteğe ihtiyacı olan işletmeler için tasarlandı.

Süreklilikte düşük yoğunluklu hizmet gerektiren, dönemsel destek ihtiyacı gerektiren veya rutin ve sıklığı az olan zaman dilimlerinde, destek ihtiyacı olan işletmelerimiz tarafından kullanılmaktadır.

Ayrıntılı, sürekli ve tam zamanlı, daha kapsamlı, nitelikli ve nicelikli hizmetlerimiz, 'Aylık Düzenli Destek Hizmetleri' ile verilmektedir.

Projelendirme kapsamında bir çalışma olmadığı sürece, herhangi limiti yoktur.

En az 2 hafta öncesinde rezarvasyon yapılması, sonrasında hazırlık için bilgilerin paylaşılması yeterlidir.

Mimari tasarlama, analiz etme, planlama, kurulum ve benzeri tüm detay mühendislik çalışmaları, alınacak bir kaç saatlik veya bir kaç günlük destek ile sağlanamamaktadır. Bazı çalışmalar haftalar sürebileceği gibi bazı çalışmalar aylar sürmektedir.

Bu tarz işlemler büyük emek sarfedilen ve zaman harcanan işlemler olmakla birlikte, ileri seviye uzmanlarımızla yürütülmektedir. Bu nedenle "Projelendirme Hizmeti" kapsamına alınarak yönetilmekte ve ücretlendirilmektedir.

Ekibimizde yer alan uzman mühendislerimizin, mesai saatleri içerisinde yapacağı çalışmalar ile mesai saatleri sonrasında yapacağı çalışmaları, yasalar ve yasal mevzuat çerçevesinde, ücretlendirme bazında ayrıştırıyoruz.

Çalışma arkadaşlarımızın mesai dışında yaptığı çalışmaların, bu doğrultuda hakedişlerini hesaplıyoruz, ödemelerini yapıyoruz ve haklarını iade ediyoruz.

Bu nedenle mesai saatleri içerisinde yayınlamış olduğumuz ücretler geçerliyken, mesai saatleri sonrasındaki çalışanlarımızın mesai ücretlerini ek %50 fark ile hesaplayarak faturalandırıyoruz.

Bir altyapı yönetiminin kolay veya zor olması, bir çok parametreye bağlı olarak değişmektedir. Bazı altyapıda yüzlerce sunucuyu tek bir uzman rahatlıkla yönetebiliyorken, bazı altyapılarda 20 tane sunucuyu 3 uzman aynı anda yönetimde zorlanabilirler.

Biz tecrübelerimizden yola çıkarak 1 uzmanımız için bu sayıyı 24 sunucu olarak sabitledik. Sunucu sayısı ve ücretlerimiz, örnekte verdiğimiz altyapılara göre değişiklik göstermektedir. 20 sunuculuk havuzla çok büyük bir proje çalıştıran altyapıda, 1 uzmanın yetişmesi oldukça zor olacaktır. Bu durumda da iş birliği yaptığımız işletmelerimizle karşılıklı görüşmeler, analizler sonucunda bir model oluşturmaktayız.

7/24 destek verdiğimiz hizmetlerimizde, zaman ve insan kaynağımızı doğru kullanabilmek için planlama ve program yapıyoruz.

Fakat saatlik veya günlük destek hizmetlerinde, bu planlamayı yapabilmemiz mümkün olmuyor. Dolayısıyla zaman ve insan kaynağımızı her an tahsis edebilme imkanı bulamıyoruz.

Acil destek hizmetleri dışında, planlama ve rezervasyon ile hizmet veriyoruz. Acil destek kapsamında ise nöbetçi ekiplerimiz ile hizmet veriyoruz.

Destek hizmetleri minimum 2 saat olarak olarak baz alınmaktadır. Çalışmaya başlamadan önce yapılan analiz ve çözüm süreçleri için harcanacak zaman, çalışmzamanı başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Çalışma süresince geçirilen her saat, mesai içi ve mesai dışı ayrımına göre hesaplanarak faturalandırılmaktadır.

Saatlik ve günlük destek hizmetlerimizin kapsamı, yalnızca destek hizmetlerini kapsamaktadır. Yeni projeler, çalışmalar ve yoğun zaman sarf edilecek işlerprojelendirme kapsamında değerlendirilmektedir.

Operasyon ve Destek hizmetlerimize dair kapsamlar aşağıda yer almaktadır.

  Genel bir yol haritası çıkarılır ve yapılması kararlaştırılan tüm çalışmalar, çeyrek dönemler bölünerek tamamlanmak üzere planlanır.
  • Planlanan çalışmalar içerisine; yeni iç projeler, ekiplerin talepleri doğrultusunda yapılacak çalışmalar, ek servis/sistem kurulumları, mimari kurgusu tasarlanaaltyapı iyileştirmesi ve benzeri tüm konular ve iş listeleri dahil edilir.
  • Yol haritası içerisindeki çalışmalar, ait olduğu çeyrek dönemlerdeki planlı takvim içerisinde, takip edilerek tamamlanır ve teslim edilir.
  Genel yol haritası dışında, aylık, haftalık ve günlük periyotlarla, iş planları çıkarılır.
  • Rutin bakım, onarım ve operasyonel tüm çalışmalar, planlama doğrultusunda yürütülür.
   • Sunucu altyapısındaki bileşenlerin, güncellemeleri ve bakımları yapılır.
   • Tüm altyapı bileşenlerinin, disk ve genel kaynak bakımları, bakım sonrası aylık kullanım analizleri ve yeniden düzenleme işlemleri yönetilir.
   • Yedekleme kontrolleri ve geri yükleme testleri gerçekleştirilir.
  İç ve dış ekiplerle ortak çalışmalara katılınır.
  • Talep edilmesi halinde, iç ve dış ekiplerle yapılacak planlama, analiz ve benzeri tüm görüşme / toplantılara katılım sağlanır. Burada bilgi verilmesi ve yönlendirilmihtiyacı hissedilen gereken noktalarda destek verilir. Görev paylaşımı veya talepler sonucu yeni çalışmalar isteniyorsa, tamamlanmak üzere planlamalara dahil edilir.
  • Ekiplerin gelişimine katkı sağlanır.
  Talepler doğrultusunda yapılması gereken değişiklikler, güncellemeler veya yeni dahil edilmesi gereken sistemler, planlı çalışma kapsamında yürütülür.
  • Yapılan çalışmalar öncesinde test edilmesi gerekiyorsa ilgili birimlerle paylaşılır. Birlikte de kontrol süreçleri tamamlandıktan sonra aktif edilmek üzere planlamayalınır.
  • Planlı çalışmalar servis kesintisi ve risk içeriyorsa, bildirim ile en uygun zaman dilimlerinde yapılır. Kesinti ve risk içermiyorsa, standart mesai saatleriçerisinde tamamlanır.
  • Yapılan çalışmalar bir süre yakından takip edilerek, bir problem olup olmadığı kontrol edilir.
  Belirli periyotlarla yapılması gereken tüm işlemler için rutin kontrol listeleri oluşturulur. Bu kapsamda aylık, haftalık ve günlük kontrol listeleri takip edileretamamlanır.
  Performans, iyileştirme, optimizasyon ve yenileme kapsamında çalışmalar yürütülür.
  • Kullanılan ve çalıştırılan uygulamalar, sunucular, işletim sistemleri veya herhangi bileşenler düzenli olarak analiz edilir.
  • Analizler sonucu performans yaşanılan konular iş listelerine eklenir. Daha sonra tüm bu konuların kalıcı çözümleri için ayrıntılı bir araştırma yapılarak, çözüüretilir.
  • Sunucu ve servisler üzerindeki performans ve optimizasyon gerektiren konular takip edilir. Gerektiği noktada iyileştirmeler yapılırken, gerektiği zaman farklservisler denenerek en ideal sonuçlar alınmak üzere çalışma yapılır.
  Ek donanım, uygulama veya herhangi konudaki ihtiyaçlar analiz edilir. Temini, tedariği veya farklı süreçler de yönetilerek eksikliklerin giderilmesi sağlanır.
  7/24 iletişim ve görüşme desteği verilir. Herhangi problem, soru veya farklı konuda ulaşılabilir olunarak, anlık iletişimin kesilmemesine özen gösterilir.
  Gün içerisinde iletilen destek talepleri ve problemler karşınanır ve kritiklik seviyelerine göre planlamaya alınarak çözüm üretilir.
  Altyapı içerisinde izleme ve takip faaliyetleri kapsamında, "İzleme" ve "Loglama" tabanlı sistemler kurularak, tüm ekosistem bu sistemlere dahil edilir. İç ekiplerin dvereceği destekler neticesinde, sürekli geliştirilerek günün sonunda tüm detayları takip edebilme olanağı sağlanır. Ayrıca kurulacak alarm sistemleriyle birliktealınabilecek erken uyarı ile problem anında müdahale ve benzeri tüm operasyonlar yürütülür.
  • 7/24 teknik ofis ekranlarımızda, ilgili tüm altyapı bileşenleri takip edilir.
   • Sunucu, network cihazları ve varsa microservice'lerin kaynakları, up/down durumları,
   • Servis ve uygulamaların anlık durumları, kullandıkları kaynaklar, ek takip edilmesi gereken parametreleri,
   • Güvenlik ile ilgili denetimsel takipler,
   • Network ile ilgili takip edilmesi gereken parametreler,
   • Log altyapısında filtrelenen hatalar, log ve monitor altyapısının çalışabilirliği,
   • ...
  Dökümantasyon ve topoloji oluşturma, güncelleme ve paralelinde düzenli raporlama faaliyetleri gerçekleştirilir.
  • Geniş ve ayrıntılı dokümantasyon süreci oluşturulur. Sürekli güncel tutulacak şekilde düzen oluşturulur.
   • Kurulan, konfigürasyonu yapılan ve üzerinde çalışılan her konu ile ilgili bir dokümantasyon süreci yürütülür. Tüm detaylar dokümante edilerek süreklgüncellenmesi sağlanır.
   • İç ekiplerin çalışan uygulamaları, uygulamaların sistematiği, topolojileri, sunucular arasındaki iletişim haritası ve bir çok konu dokümante edilir.
  • Network haritalandırma çalışması yapılır.
   • Altyapı ağı içerisinde yer alan tüm unsurların, bu unsurların birbirleri ile iletişim haritalarının, dış dünya ile bağlantı metotları gibi tüm konular topolojüzerinde haritalandırılır.
  • Raporlama
   • Tüm destek süresince, günlük, haftalık ve aylık rutin faaliyetlerle ilgili raporlama yapılır. İletilen destek talepleri, ilgilenilen problemler v.b. tükonularda, çalışma sonrasında ayrıca rapor olarak sunulur.

Bu hizmet modeli, kısa & uzun dönemli ve tam kapsamlı destek almak isteyen işletmeler için tasarlandı.

Minimum 1 uzmanımız ile destek hizmetimizi sağlıyoruz ve altyapının ihtiyacı olduğu kadar uzmanımızla hizmet faaliyetlerimizi yürütüyoruz. İşletmelerin bünyesinde teknik ekipleri varsa birlikte de çalışabiliyoruz.

Tam kapsamlı olarak işletmelere herhangi eksiklik ve ek ihtiyaç hissettirmeden, profesyonel it mühendislik hizmeti veriyoruz. Böylelikle işletmelerin it yönetim zorluklarını ve maliyetlerini düşürerek, profesyonel olarak faaliyetlerini yürütebilmelerine imkan tanıyoruz.

Aylık düzenli destek hizmetlerimiz içerisinde, mevcut proje içerisinde yeni kurulum, konfigürasyon, destek, izleme ve sürekli müdahale gibi hizmetlerimizi tam paket olarak sunuyoruz. Ancak ciddi bir zaman gerektiren yeni bir projede, 'Projelendirme Hizmetleri' kapsamında değerlendirerek, her iki hizmeti birlikte yürütüyoruz.

Hizmet kapsamımımızda vermiş olduğumuz SLA süresi, problem ve talepleri ilk karşılama ve müdahil olma süresini kapsamaktadır. Problem ve talep çözümleri, içerisinde bulunulan durum, karmaşıklık, zorluk v.b. nedenlerle değişkenlik gösterebileceği için net problem ve talep çözüm süresi verilememektedir.

Hizmet paketlerimiz içerisinde sla süremiz değişiklik göstermektedir. Uzun süreler destek verdiğimiz altyapılar ile daha kısa süreler destek verdiğimiz altyapı yönetimleri arasında farklılık olmaktadır.

Mevcut tecrübelerimizden ve raporlamalarımızdan çıkardığımız analizlerimize göre;

Problem tespiti sonrasındaki durumlarda, ortalama 14 dakika içerisinde dahil olurken, ortalama 22 dakika içerisinde talepleri karşılayarak, planlama ve çalışmaya başlıyoruz.

Talepler ile problem durumlarını eşit tutmuyoruz. Problem durumlarında oldukça hassas hareket ederken, talep durumlarında kritiklik seviyesine göre önceliklendiriyoruz.

Özet olarak sla kapsamında bir süre süre veriyoruz, fakat bir probleme müdahil olmamızın veya destek talebine yanıt vermemizin, o kadar süre alacağı anlamına gelmiyor.

Doğru ve etkili destek verebilmek için sisteme aşina olmamız, öğrenmemiz, en iyi şekilde tanımamız gerekiyor. Projelendirme hizmetlerini yönettiğimiz ve sonrasında destek süreçlerini ilerlettiğimiz işletmelerimizle, daha iyi hakim olabiliyoruz.

Fakat kendi kurmadığımız bir altyapıya aşina olmamız, o altyapıya verimli bir katkı sağlamamız için, 1 aylık belirli süre içinde vereceğimiz destek hizmetleri yetersiz kalmaktadır.

Tecrübelerimizden yola çıkarak bu sürenin en optimum 2 ay olduğuna karar verdik ve bu doğrultuda uyguluyoruz.

Hizmetlerimizi aylık bazda belirli sürelerle limitlememizin en temel sebebi, iş birliği yaptığımız işletmelerin ve kendi öz kaynaklarımızı verimli kullanımı amaçlanmaktadır.

Bu hizmet politikamızın en önemli 2 özelliği;

 • Doğru maliyetlendirme ve fiyatlandırma yapabilmek,
 • İşletmelere ihtiyaçları kadar destek alabilme fırsatı sunabilmek,

Bu süreyi işletmelerin ihtiyaçlarına göre arttırabiliyor veya azaltabiliyoruz. Bu konuda tablolar üzerinde yaptığımız fiyatlandırma çalışmasını şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz.

Altyapı hacmine göre yönetim seviyesi değişmektedir. 1 uzman personel, bazı altyapılarda onlarca sunucuyu tek başına yeterli zaman ile yönetebiliyor. Fakat bazı altyapılarda, 1 uzman 20 sunucu yönetiminde ve zaman kaynağına yetişmekte zorlanabiliyor.

Bu durumda altyapının hacmi, taleplerin yoğunluğu, yönetimin zorluk seviyesi gibi bir takım kriterlere dikkat ediyoruz.

Tüm bu kriterler içerisinde 1 uzmanımızın yetersiz kaldığı, daha fazla uzman veya zaman gerektiği durumlarda, raporlama sunarak karşılıklı anlaşma ile revize ediyoruz.

Gün içerisinde alınan destek taleplerinin çözüm sürecinden, rutin operasyonel çalışmalara, planlı veya plansız bakım çalışmalarından, ekipler ile birlikte ortak yapılan çalışma ve görüşmelere kadar tüm aktiviteler hizmet süresine dahildir.

7/24 altyapılar özel sistemlerimiz tarafından sürekli takip ve gerektiği noktalarda müdahale edilmektedir. Altyapı takibi, kısa süreli müdahaleler, planlama, raporlama, analiz ve benzeri durumlar, verilen hizmet süresine dahil edilmemektedir.

Aylık hizmet dönemi içerisinde anlaşmaya varılan süreler, sonraki aylara devredilmemektedir.

Sürekli olarak 3'er aylık dönemlerle analizler yapılarak, sonraki aylarda bu sürenin azaltımı veya arttırılması ihtiyaçları belirlenerek, raporlama ile sunulmaktadır.

Projelendirme hizmetleri kapsamına girmeyen, gerekli tüm çalışmaları yürütüyoruz. Detaylı ve ileri seviye mühendislik hizmetlerimize dair kapsamlar aşağıda yer almaktadır.

  Datacenter, Cloud veya işletme verimerkezi üzerinde altyapı kurulur veya mevcut altyapılara destek hizmetleri verilir.
  • Datacenter ve işletme verimerkezi lokasyonlarındaki altyapılar, fiziksel cihazlar, kablolamalar ve tüm iç sistemler yönetilir.
  • Altyapılar Cloud ortamlara taşınabilir, hibrit çalıştırılabilir ve tüm süreç yönetilebilir.
  Mimari tasarım ve ileri seviye uzmanlık desteği verilir.
  • Projelerin fikir aşamalarında, tasarlanmasında ve kurgulanması sırasında, bilgi ve tecrübeler sunularak doğru bir yönlendirme sağlanır.
  • İhtiyaç analizi, proje tasarımı ve ekiplerin yönlendirilmesi noktasında destek olunur.
  Network, güvenlik ve loadbalancer düzenlemeleri ve yönetimi yapılır.
  • Network düzenlemeleri yapılır.
   • IP gruplamaları, alt adresler, birbirleri ile iletişimleri, anonslar, route tanımları ve gerekli olan tüm network düzenlemeleri yapılır.
  • Güvenlik düzenlemeleri yapılarak gerekli sistemler kurulur ve uygulanır.
   • Güvenlik cihazları, firewall ve benzeri sistemlerin konfigürasyonları yapılır, kural ve erişim politikaları oluşturulur.
  • Loadbalancer, yük dengeleme, trafik filtreleme, healthcheck gibi tüm bileşenlerin kurulumu yapılır.
   • detay1
  IAC (Infrastructure as Code) temelli yönetim sağlanır.
  • Tüm süreçler ve çalışmalar, mevcut imkanların uygun olması halinde, kod temelli (iac) standartlarına göre yapılır. Yapılan çalışmalar kodsal olarak git tabanlı merkezi bir sistem üzerinde tutulur. Burada yetkili ve ilgililerin görmesi, değişiklik yapılabilmesi ve kullanabilmesi imkanı sağlanır.
  Altyapının, kurulum, konfigürasyonu, yönetimi ve takibi ile ilgili tüm faaliyetleri, merkezi yönetim uygulamaları kurularak sağlanır.
  • Altyapı yönetiminde Terraform veya istenen farklı bir uygulama kullanılır.
  • Windows ve Linux sunucu template'leri Packer uygulaması kullanılarak oluşturulur.
  • Ansible, Puppet, Chef gibi uygulamalarla altyapıdaki tüm sunucu ve servis konfigürasyonları merkezi olarak yönetilir.
  • Güvenlik için merkezi analiz, tespit, rootkit ve bütünlük kontrolleri için uygulamalar kurulur.
  • Merkezi log altyapısı
  • Merkezi izleme (monitoring) altyapısı
  Yedekleme & geri yükleme politikaları, kontrol listeleri ve süreçleri oluşturulur.
  • Altyapıya dair sunucu, servis, uygulama ve gerekli görülen tüm dataların yedeklenmesi çalışması yapılır. Yedekleme üzerine politika ve stratejiler oluşturularak, belirli periyotlarda, artımlı veya tam yedek alınacak şekilde dizayn edilir.
  • Yedeklenen datalarla ilgili, belirli periyotlarda geri yükleme ve data senkronizasyon testleri gerçekleştirilir.
  Felaket senaryoları oluşturulur ve senaryolara göre aksiyon planları yapılır.
  Dockerize veya microservice tabanlı uygulamaların kullanımı için gerekli olan uygulama bütünleri kurulur, konfigürasyonu ve optimizasyonu yapılır. Mevcutta bir kurulum varsa, iyileştirilerek performansı arttırılır.
  • İhtiyaçlara yanıt verebilecek şekilde, doğru parametre ve konfigürasyonlarla dockerize sistemler işlevsel bir boyut kazandırılır.
  • Microservice altyapısı kurulumu için tasarım ve uygulanma işlemleri yapılır.
  • Proxy yapılandırması, api yönetimi, services mesh v.b. uygulamalar ve yöntemler, altyapıya entegre edilerek tüm uygulamalarla bütünleştirilir.
  CI/CD Süreçleri kurgulanır, kurulum ve yapılandırma işlemleri yapılır ve aktif edilir.
  • Süreçlerin kurulumu ve entegrasyonu sağlanır.
   • Git ve Jenkins tabanlı sistem kullanılarak; geliştirilen kodların sürekli olarak derlenmesi, dağıtımı ve teslimi üzerine geniş bir CI/CD süreci oluşturulur. İhtiyaç duyulması halinde ek uygulamalar da kullanılarak ci/cd süreci geliştirilebilir. “Continuous integration”, “continuous deployment” ve “continuous delivery” süreçlerini kapsamaktadır.
  • Test süreçlerinin belirlenmesi ve uygulanması
   • Kodlamadaki hataları tespit etmek ve kod analizi yapabilmek için SonarQube kurulumu ve konfigürasyonu yapılır. Akabinde ci/cd süreçlerinin işletiminden önce, Jenkins üzerinde yazılan test senaryoları Sonarqube ile bütünleşik olarak uygulanır.
  • Alarm, uyarı ve bilgilendirme süreçleri
   • Tüm ci/cd alt yapısına dair, yapılan işlemlerde anlık bilgilendirme ve uyarı alınabilecek şekilde dizayn edilir.

Operasyon ve Destek hizmetlerimize dair kapsamlar aşağıda yer almaktadır.

  Genel bir yol haritası çıkarılır ve yapılması kararlaştırılan tüm çalışmalar, çeyrek dönemler bölünerek tamamlanmak üzere planlanır.
  • Planlanan çalışmalar içerisine; yeni iç projeler, ekiplerin talepleri doğrultusunda yapılacak çalışmalar, ek servis/sistem kurulumları, mimari kurgusu tasarlanan altyapı iyileştirmesi ve benzeri tüm konular ve iş listeleri dahil edilir.
  • Yol haritası içerisindeki çalışmalar, ait olduğu çeyrek dönemlerdeki planlı takvim içerisinde, takip edilerek tamamlanır ve teslim edilir.
  Genel yol haritası dışında, aylık, haftalık ve günlük periyotlarla, iş planları çıkarılır.
  • Rutin bakım, onarım ve operasyonel tüm çalışmalar, planlama doğrultusunda yürütülür.
   • Sunucu altyapısındaki bileşenlerin, güncellemeleri ve bakımları yapılır.
   • Tüm altyapı bileşenlerinin, disk ve genel kaynak bakımları, bakım sonrası aylık kullanım analizleri ve yeniden düzenleme işlemleri yönetilir.
   • Yedekleme kontrolleri ve geri yükleme testleri gerçekleştirilir.
  İç ve dış ekiplerle ortak çalışmalara katılınır.
  • Talep edilmesi halinde, iç ve dış ekiplerle yapılacak planlama, analiz ve benzeri tüm görüşme / toplantılara katılım sağlanır. Burada bilgi verilmesi ve yönlendirilme ihtiyacı hissedilen gereken noktalarda destek verilir. Görev paylaşımı veya talepler sonucu yeni çalışmalar isteniyorsa, tamamlanmak üzere planlamalara dahil edilir.
  • Ekiplerin gelişimine katkı sağlanır.
  Talepler doğrultusunda yapılması gereken değişiklikler, güncellemeler veya yeni dahil edilmesi gereken sistemler, planlı çalışma kapsamında yürütülür.
  • Yapılan çalışmalar öncesinde test edilmesi gerekiyorsa ilgili birimlerle paylaşılır. Birlikte de kontrol süreçleri tamamlandıktan sonra aktif edilmek üzere planlamaya alınır.
  • Planlı çalışmalar servis kesintisi ve risk içeriyorsa, bildirim ile en uygun zaman dilimlerinde yapılır. Kesinti ve risk içermiyorsa, standart mesai saatleri içerisinde tamamlanır.
  • Yapılan çalışmalar bir süre yakından takip edilerek, bir problem olup olmadığı kontrol edilir.
  Belirli periyotlarla yapılması gereken tüm işlemler için rutin kontrol listeleri oluşturulur. Bu kapsamda aylık, haftalık ve günlük kontrol listeleri takip edilerek tamamlanır.
  Performans, iyileştirme, optimizasyon ve yenileme kapsamında çalışmalar yürütülür.
  • Kullanılan ve çalıştırılan uygulamalar, sunucular, işletim sistemleri veya herhangi bileşenler düzenli olarak analiz edilir.
  • Analizler sonucu performans yaşanılan konular iş listelerine eklenir. Daha sonra tüm bu konuların kalıcı çözümleri için ayrıntılı bir araştırma yapılarak, çözüm üretilir.
  • Sunucu ve servisler üzerindeki performans ve optimizasyon gerektiren konular takip edilir. Gerektiği noktada iyileştirmeler yapılırken, gerektiği zaman farklı servisler denenerek en ideal sonuçlar alınmak üzere çalışma yapılır.
  Ek donanım, uygulama veya herhangi konudaki ihtiyaçlar analiz edilir. Temini, tedariği veya farklı süreçler de yönetilerek eksikliklerin giderilmesi sağlanır.
  7/24 iletişim ve görüşme desteği verilir. Herhangi problem, soru veya farklı konuda ulaşılabilir olunarak, anlık iletişimin kesilmemesine özen gösterilir.
  Gün içerisinde iletilen destek talepleri ve problemler karşınanır ve kritiklik seviyelerine göre planlamaya alınarak çözüm üretilir.
  Altyapı içerisinde izleme ve takip faaliyetleri kapsamında, "İzleme" ve "Loglama" tabanlı sistemler kurularak, tüm ekosistem bu sistemlere dahil edilir. İç ekiplerin de vereceği destekler neticesinde, sürekli geliştirilerek günün sonunda tüm detayları takip edebilme olanağı sağlanır. Ayrıca kurulacak alarm sistemleriyle birlikte, alınabilecek erken uyarı ile problem anında müdahale ve benzeri tüm operasyonlar yürütülür.
  • 7/24 teknik ofis ekranlarımızda, ilgili tüm altyapı bileşenleri takip edilir.
   • Sunucu, network cihazları ve varsa microservice'lerin kaynakları, up/down durumları,
   • Servis ve uygulamaların anlık durumları, kullandıkları kaynaklar, ek takip edilmesi gereken parametreleri,
   • Güvenlik ile ilgili denetimsel takipler,
   • Network ile ilgili takip edilmesi gereken parametreler,
   • Log altyapısında filtrelenen hatalar, log ve monitor altyapısının çalışabilirliği,
   • ...
  Dökümantasyon ve topoloji oluşturma, güncelleme ve paralelinde düzenli raporlama faaliyetleri gerçekleştirilir.
  • Geniş ve ayrıntılı dokümantasyon süreci oluşturulur. Sürekli güncel tutulacak şekilde düzen oluşturulur.
   • Kurulan, konfigürasyonu yapılan ve üzerinde çalışılan her konu ile ilgili bir dokümantasyon süreci yürütülür. Tüm detaylar dokümante edilerek sürekli güncellenmesi sağlanır.
   • İç ekiplerin çalışan uygulamaları, uygulamaların sistematiği, topolojileri, sunucular arasındaki iletişim haritası ve bir çok konu dokümante edilir.
  • Network haritalandırma çalışması yapılır.
   • Altyapı ağı içerisinde yer alan tüm unsurların, bu unsurların birbirleri ile iletişim haritalarının, dış dünya ile bağlantı metotları gibi tüm konular topoloji üzerinde haritalandırılır.
  • Raporlama
   • Tüm destek süresince, günlük, haftalık ve aylık rutin faaliyetlerle ilgili raporlama yapılır. İletilen destek talepleri, ilgilenilen problemler v.b. tüm konularda, çalışma sonrasında ayrıca rapor olarak sunulur.

Günlük ve Haftalık Projelendirme Hizmetleri

Projelendirme Hizmetlerimiz

Bir altyapıyı yenileme, sıfırdan kurma veya yeni projeleri dahil etme kapsamında çalışmalar yürütmekteyiz.

Analiz, mimari tasarım, yol haritasının çıkarılması, detay planlama, uygulama, aktif etme çalışmaları, ileri seviye uzmanlar tarafından gerçekleştirilmektedir

Proje üzerinde çalışma süresine bağlı olarak, minimum 3 gün, maksimum 3 hafta ücretsiz yakın izleme (babysitting) desteği verilmektedir.

Bir it altyapısının sıfırdan kurulumu, yeniden kurulumu, mevcut yapıya ek yeni projeler, kritik zaman alabilecek iyileştirme ve benzeri tüm faaliyetleri kapsamaktadır.

Bir altyapının orta ve büyük ölçekte değişim ihtiyacının tespitinden, uygulanması ve sonrasındaki destek aşamalarına kadarki tüm süreçler, projelendirme kapsamında değerlendirilmektedir.

Rutin operasyonel işlemler kapsamına giren tüm çalışmalar, 'Aylık Düzenli Destek Hizmetleri' içerisinde verilmektedir.

Mevcut destek hizmetlerimizi L1 ve L2 seviyesinde yeterli bilgi ve donanıma sahip uzman mühendislerimizle yönetiyoruz. Projelendirme hizmetlerimizi L3 seviyesinde kıdemli ve profesyonel uzmanlarımızla yönetiyoruz.

İş birliği yaptığımız işletmemizin taleplerini ve ihtiyaçlarını alıyoruz. Analizlerin, mimari tasarımların ve planlamaların yapılmasının ardından, en uygun çözümleri üreterek sunuyoruz.

Bulunan ideal çözümlerin yol haritasının çıkarılması, tüm detaylı planların yapılması, uygulanması ve takibi noktasında hizmet veriyoruz.

Projelendirme hizmetimizi "Saatlik ve Günlük Destek Hizmetleri" veya "Aylık Düzenli Destek Hizmetleri" ile birlikte veya ayrı olarak da verebiliyoruz.

Birden fazla ekip, kurum veya işletme ile ortak çalışmalara katılarak katkı sağlayabiliyoruz.

Projelendirme, mevcut 1 işletme altyapısından oluşmaktadır. Eğer işletmeye ait birden fazla şirketi ve ayrı ayrı altyapıları mevcutsa, her biri ayrı değerlendirilmekte ve ücretlendirilmektedir.

Ek bir altyapı, ek bir işletme ekosistemi, alt kuruluş sistemi v.b. tüm durumlar, bizler için yeni bir projeyi temsil etmektedir.

Bir altyapı özelinde uygulanan bir çözüm, farklı altyapılara da uygulanmak istemesi halinde, farklı projelendirme kapsamına alınmaktadır.

Bu durum tamamen bir üst Projelendirme süreçleri nasıl işliyor? açıklamasına göre değişkenlik gösteriyor.

Çalışmanın ön analizini yaptıktan sonra tahmini bir süre veriyoruz. Akabinde detaylı teknik analizlere geçtikten sonra bir önceki tahminden daha tutarlı yeni tahmine dayalı süreler verebiliyoruz.

Fakat tüm bu veriler tahmine dayalı olduğu için net bir çıkarım yapmanın imkansız olduğunu biliyoruz. Çalışmanın seyri, karşılaşılabilecek beklenen/beklenmeyen problemler, aksilikler v.b. tüm konular bu süreyi olumsuz etkileyebilir.

2 hafta sürecek bir projelendirme sürecinde, tampon zaman da eklenerek 3 hafta gibi bir süre ve fiyatlandırma vermiyoruz.

Fakat detay analiz ve planlamalardan sonra hedeflediğimiz tahmini süreleri, +2 / -2 gün olacak şekilde yüksek oranda yakalayabiliyoruz. Bu çalışmalar müşterimizden kaynaklı zaman engeli yarattığı durumlarda, ekstra sürenin uzamasına neden olmaktadır.

Örneğin;

Yazılım ekibinden beklenen bir işin olması durumunda, yazılım ekibinin kısa süre de değil de, uzun saatler veya 1 veya 2 gün sonrasında vereceği destek, projenin tamamlanma süresini de uzatmaktadır.

Bizden kaynaklı projelendirme sürelerinin uzaması halinde, bu süreleri fiyatlama ve faturalandırma kısmında dikkate almıyoruz.

Destek hizmetlerimizde, mevcut bir altyapıda rutin ve sistematiği oturmuş operasyonel faaliyetler yürütüyoruz. Taleplerin karşılanması, bakım, operasyonel işlemler, destek, rutin kurulum ve konfigürasyonlar gibi işlemleri yapıyoruz.

Projelendirme aşamasında ise bir altyapının sıfırdan kurulumu, yeniden kurulumu, ek proje kapsamındaki çalışmalar, genel iyileştirilmesi ve benzeri ileri seviye detay uzmanlık ve zaman gerektiren faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.

Projelendirme kapsamındaki hizmetlerimizin, proje ve çalışmaya bağlı olarak süreleri uzayıp veya kısalmaktadır.

Bu kapsamdaki hizmetlerimize başlamadan önce, çalışmanın seyri ve tamamlanması ile ilgili tahmini ortalama bir süre vermekteyiz. Bu süre bazı şartlara göre olumlu veya olumsuz olarak değişebilmektedir.

Örnek olarak 3 veya 4 günlük tam gün çalışma ile projeyi tamamlayabileceğimiz durumlarda, 1 haftalık çalışma bedeli talep etmek yerine, günlük bedeli talep ediyoruz. Böylelikle işletmeye daha az maliyetle projelerini tamamlayabilme imkanı sunabiliyoruz.


BT / IT Danışmanlık Hizmetleri

Son Güncelleme Tarihi: 01.01.2023


Saatlik ve Günlük Destek Hizmetleri

Saatlik ve Günlük
Hizmetlerimiz

Profesyonel hizmetlerimize uygun maliyetlerle erişebilirliği arttırıyoruz!

Aylık düzenli olarak sunduğumuz hizmet ve faaliyetlerimizi, aldığımız yoğun talep üzerine saatlik ve günlük olarak sunmaya başladık!

Hizmetimize dair detayları incelemeyi unutmayın.

Standart/Planlı

Acil Destek

Paket: IDH-SD-1

350+KDV
525+KDV

Saatlik Hizmet

09:00 - 19:00 Saatleri Arasında

İletişime Geçin

09:00 - 19:00 saatleri dışındaki çalışmalara dair hizmet ücretlerimiz,
uzmanlarımızın ek mesai yaparak çalışmalarını yürüteceğinden dolayı,
mevzuat gereği yasal haklarını iade etmek amacıyla %50 fark eklenerek faturalandırılmaktadır.

Bu hizmet modeli, belirli dönemlerde ve belirli kısa aralıklar ile veya anlık olarak desteğe ihtiyacı olan işletmeler için tasarlandı.

Süreklilikte düşük yoğunluklu hizmet gerektiren, dönemsel destek ihtiyacı gerektiren veya rutin ve sıklığı az olan zaman dilimlerinde, destek ihtiyacı olan işletmelerimiz tarafından kullanılmaktadır.

Ayrıntılı, sürekli ve tam zamanlı, daha kapsamlı, nitelikli ve nicelikli hizmetlerimiz, 'Aylık Düzenli Destek Hizmetleri' ile verilmektedir.

Projelendirme kapsamında bir çalışma olmadığı sürece, herhangi limiti yoktur.

En az 2 hafta öncesinde rezarvasyon yapılması, sonrasında hazırlık için bilgilerin paylaşılması yeterlidir.

Mimari tasarlama, analiz etme, planlama, kurulum ve benzeri tüm detay mühendislik çalışmaları, alınacak bir kaç saatlik veya bir kaç günlük destek ile sağlanamamaktadır. Bazı çalışmalar haftalar sürebileceği gibi bazı çalışmalar aylar sürmektedir.

Bu tarz işlemler büyük emek sarfedilen ve zaman harcanan işlemler olmakla birlikte, ileri seviye uzmanlarımızla yürütülmektedir. Bu nedenle "Projelendirme Hizmeti" kapsamına alınarak yönetilmekte ve ücretlendirilmektedir.

Ekibimizde yer alan uzman mühendislerimizin, mesai saatleri içerisinde yapacağı çalışmalar ile mesai saatleri sonrasında yapacağı çalışmaları, yasalar ve yasal mevzuat çerçevesinde, ücretlendirme bazında ayrıştırıyoruz.

Çalışma arkadaşlarımızın mesai dışında yaptığı çalışmaların, bu doğrultuda hakedişlerini hesaplıyoruz, ödemelerini yapıyoruz ve haklarını iade ediyoruz.

Bu nedenle mesai saatleri içerisinde yayınlamış olduğumuz ücretler geçerliyken, mesai saatleri sonrasındaki çalışanlarımızın mesai ücretlerini ek %50 fark ile hesaplayarak faturalandırıyoruz.

Bir altyapı yönetiminin kolay veya zor olması, bir çok parametreye bağlı olarak değişmektedir. Bazı altyapıda yüzlerce sunucuyu tek bir uzman rahatlıkla yönetebiliyorken, bazı altyapılarda 20 tane sunucuyu 3 uzman aynı anda yönetimde zorlanabilirler.

Biz tecrübelerimizden yola çıkarak 1 uzmanımız için bu sayıyı 24 sunucu olarak sabitledik. Sunucu sayısı ve ücretlerimiz, örnekte verdiğimiz altyapılara göre değişiklik göstermektedir. 20 sunuculuk havuzla çok büyük bir proje çalıştıran altyapıda, 1 uzmanın yetişmesi oldukça zor olacaktır. Bu durumda da iş birliği yaptığımız işletmelerimizle karşılıklı görüşmeler, analizler sonucunda bir model oluşturmaktayız.

7/24 destek verdiğimiz hizmetlerimizde, zaman ve insan kaynağımızı doğru kullanabilmek için planlama ve program yapıyoruz.

Fakat saatlik veya günlük destek hizmetlerinde, bu planlamayı yapabilmemiz mümkün olmuyor. Dolayısıyla zaman ve insan kaynağımızı her an tahsis edebilme imkanı bulamıyoruz.

Acil destek hizmetleri dışında, planlama ve rezervasyon ile hizmet veriyoruz. Acil destek kapsamında ise nöbetçi ekiplerimiz ile hizmet veriyoruz.

Destek hizmetleri minimum 2 saat olarak olarak baz alınmaktadır. Çalışmaya başlamadan önce yapılan analiz ve çözüm süreçleri için harcanacak zaman, çalışmzamanı başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Çalışma süresince geçirilen her saat, mesai içi ve mesai dışı ayrımına göre hesaplanarak faturalandırılmaktadır.

Saatlik ve günlük destek hizmetlerimizin kapsamı, yalnızca destek hizmetlerini kapsamaktadır. Yeni projeler, çalışmalar ve yoğun zaman sarf edilecek işlerprojelendirme kapsamında değerlendirilmektedir.

Operasyon ve Destek hizmetlerimize dair kapsamlar aşağıda yer almaktadır.

  Genel bir yol haritası çıkarılır ve yapılması kararlaştırılan tüm çalışmalar, çeyrek dönemler bölünerek tamamlanmak üzere planlanır.
  • Planlanan çalışmalar içerisine; yeni iç projeler, ekiplerin talepleri doğrultusunda yapılacak çalışmalar, ek servis/sistem kurulumları, mimari kurgusu tasarlanaaltyapı iyileştirmesi ve benzeri tüm konular ve iş listeleri dahil edilir.
  • Yol haritası içerisindeki çalışmalar, ait olduğu çeyrek dönemlerdeki planlı takvim içerisinde, takip edilerek tamamlanır ve teslim edilir.
  Genel yol haritası dışında, aylık, haftalık ve günlük periyotlarla, iş planları çıkarılır.
  • Rutin bakım, onarım ve operasyonel tüm çalışmalar, planlama doğrultusunda yürütülür.
   • Sunucu altyapısındaki bileşenlerin, güncellemeleri ve bakımları yapılır.
   • Tüm altyapı bileşenlerinin, disk ve genel kaynak bakımları, bakım sonrası aylık kullanım analizleri ve yeniden düzenleme işlemleri yönetilir.
   • Yedekleme kontrolleri ve geri yükleme testleri gerçekleştirilir.
  İç ve dış ekiplerle ortak çalışmalara katılınır.
  • Talep edilmesi halinde, iç ve dış ekiplerle yapılacak planlama, analiz ve benzeri tüm görüşme / toplantılara katılım sağlanır. Burada bilgi verilmesi ve yönlendirilmihtiyacı hissedilen gereken noktalarda destek verilir. Görev paylaşımı veya talepler sonucu yeni çalışmalar isteniyorsa, tamamlanmak üzere planlamalara dahil edilir.
  • Ekiplerin gelişimine katkı sağlanır.
  Talepler doğrultusunda yapılması gereken değişiklikler, güncellemeler veya yeni dahil edilmesi gereken sistemler, planlı çalışma kapsamında yürütülür.
  • Yapılan çalışmalar öncesinde test edilmesi gerekiyorsa ilgili birimlerle paylaşılır. Birlikte de kontrol süreçleri tamamlandıktan sonra aktif edilmek üzere planlamayalınır.
  • Planlı çalışmalar servis kesintisi ve risk içeriyorsa, bildirim ile en uygun zaman dilimlerinde yapılır. Kesinti ve risk içermiyorsa, standart mesai saatleriçerisinde tamamlanır.
  • Yapılan çalışmalar bir süre yakından takip edilerek, bir problem olup olmadığı kontrol edilir.
  Belirli periyotlarla yapılması gereken tüm işlemler için rutin kontrol listeleri oluşturulur. Bu kapsamda aylık, haftalık ve günlük kontrol listeleri takip edileretamamlanır.
  Performans, iyileştirme, optimizasyon ve yenileme kapsamında çalışmalar yürütülür.
  • Kullanılan ve çalıştırılan uygulamalar, sunucular, işletim sistemleri veya herhangi bileşenler düzenli olarak analiz edilir.
  • Analizler sonucu performans yaşanılan konular iş listelerine eklenir. Daha sonra tüm bu konuların kalıcı çözümleri için ayrıntılı bir araştırma yapılarak, çözüüretilir.
  • Sunucu ve servisler üzerindeki performans ve optimizasyon gerektiren konular takip edilir. Gerektiği noktada iyileştirmeler yapılırken, gerektiği zaman farklservisler denenerek en ideal sonuçlar alınmak üzere çalışma yapılır.
  Ek donanım, uygulama veya herhangi konudaki ihtiyaçlar analiz edilir. Temini, tedariği veya farklı süreçler de yönetilerek eksikliklerin giderilmesi sağlanır.
  7/24 iletişim ve görüşme desteği verilir. Herhangi problem, soru veya farklı konuda ulaşılabilir olunarak, anlık iletişimin kesilmemesine özen gösterilir.
  Gün içerisinde iletilen destek talepleri ve problemler karşınanır ve kritiklik seviyelerine göre planlamaya alınarak çözüm üretilir.
  Altyapı içerisinde izleme ve takip faaliyetleri kapsamında, "İzleme" ve "Loglama" tabanlı sistemler kurularak, tüm ekosistem bu sistemlere dahil edilir. İç ekiplerin dvereceği destekler neticesinde, sürekli geliştirilerek günün sonunda tüm detayları takip edebilme olanağı sağlanır. Ayrıca kurulacak alarm sistemleriyle birliktealınabilecek erken uyarı ile problem anında müdahale ve benzeri tüm operasyonlar yürütülür.
  • 7/24 teknik ofis ekranlarımızda, ilgili tüm altyapı bileşenleri takip edilir.
   • Sunucu, network cihazları ve varsa microservice'lerin kaynakları, up/down durumları,
   • Servis ve uygulamaların anlık durumları, kullandıkları kaynaklar, ek takip edilmesi gereken parametreleri,
   • Güvenlik ile ilgili denetimsel takipler,
   • Network ile ilgili takip edilmesi gereken parametreler,
   • Log altyapısında filtrelenen hatalar, log ve monitor altyapısının çalışabilirliği,
   • ...
  Dökümantasyon ve topoloji oluşturma, güncelleme ve paralelinde düzenli raporlama faaliyetleri gerçekleştirilir.
  • Geniş ve ayrıntılı dokümantasyon süreci oluşturulur. Sürekli güncel tutulacak şekilde düzen oluşturulur.
   • Kurulan, konfigürasyonu yapılan ve üzerinde çalışılan her konu ile ilgili bir dokümantasyon süreci yürütülür. Tüm detaylar dokümante edilerek süreklgüncellenmesi sağlanır.
   • İç ekiplerin çalışan uygulamaları, uygulamaların sistematiği, topolojileri, sunucular arasındaki iletişim haritası ve bir çok konu dokümante edilir.
  • Network haritalandırma çalışması yapılır.
   • Altyapı ağı içerisinde yer alan tüm unsurların, bu unsurların birbirleri ile iletişim haritalarının, dış dünya ile bağlantı metotları gibi tüm konular topolojüzerinde haritalandırılır.
  • Raporlama
   • Tüm destek süresince, günlük, haftalık ve aylık rutin faaliyetlerle ilgili raporlama yapılır. İletilen destek talepleri, ilgilenilen problemler v.b. tükonularda, çalışma sonrasında ayrıca rapor olarak sunulur.

Bu hizmet modeli, kısa & uzun dönemli ve tam kapsamlı destek almak isteyen işletmeler için tasarlandı.

Minimum 1 uzmanımız ile destek hizmetimizi sağlıyoruz ve altyapının ihtiyacı olduğu kadar uzmanımızla hizmet faaliyetlerimizi yürütüyoruz. İşletmelerin bünyesinde teknik ekipleri varsa birlikte de çalışabiliyoruz.

Tam kapsamlı olarak işletmelere herhangi eksiklik ve ek ihtiyaç hissettirmeden, profesyonel it mühendislik hizmeti veriyoruz. Böylelikle işletmelerin it yönetim zorluklarını ve maliyetlerini düşürerek, profesyonel olarak faaliyetlerini yürütebilmelerine imkan tanıyoruz.

Aylık düzenli destek hizmetlerimiz içerisinde, mevcut proje içerisinde yeni kurulum, konfigürasyon, destek, izleme ve sürekli müdahale gibi hizmetlerimizi tam paket olarak sunuyoruz. Ancak ciddi bir zaman gerektiren yeni bir projede, 'Projelendirme Hizmetleri' kapsamında değerlendirerek, her iki hizmeti birlikte yürütüyoruz.

Hizmet kapsamımımızda vermiş olduğumuz SLA süresi, problem ve talepleri ilk karşılama ve müdahil olma süresini kapsamaktadır. Problem ve talep çözümleri, içerisinde bulunulan durum, karmaşıklık, zorluk v.b. nedenlerle değişkenlik gösterebileceği için net problem ve talep çözüm süresi verilememektedir.

Hizmet paketlerimiz içerisinde sla süremiz değişiklik göstermektedir. Uzun süreler destek verdiğimiz altyapılar ile daha kısa süreler destek verdiğimiz altyapı yönetimleri arasında farklılık olmaktadır.

Mevcut tecrübelerimizden ve raporlamalarımızdan çıkardığımız analizlerimize göre;

Problem tespiti sonrasındaki durumlarda, ortalama 14 dakika içerisinde dahil olurken, ortalama 22 dakika içerisinde talepleri karşılayarak, planlama ve çalışmaya başlıyoruz.

Talepler ile problem durumlarını eşit tutmuyoruz. Problem durumlarında oldukça hassas hareket ederken, talep durumlarında kritiklik seviyesine göre önceliklendiriyoruz.

Özet olarak sla kapsamında bir süre süre veriyoruz, fakat bir probleme müdahil olmamızın veya destek talebine yanıt vermemizin, o kadar süre alacağı anlamına gelmiyor.

Doğru ve etkili destek verebilmek için sisteme aşina olmamız, öğrenmemiz, en iyi şekilde tanımamız gerekiyor. Projelendirme hizmetlerini yönettiğimiz ve sonrasında destek süreçlerini ilerlettiğimiz işletmelerimizle, daha iyi hakim olabiliyoruz.

Fakat kendi kurmadığımız bir altyapıya aşina olmamız, o altyapıya verimli bir katkı sağlamamız için, 1 aylık belirli süre içinde vereceğimiz destek hizmetleri yetersiz kalmaktadır.

Tecrübelerimizden yola çıkarak bu sürenin en optimum 2 ay olduğuna karar verdik ve bu doğrultuda uyguluyoruz.

Hizmetlerimizi aylık bazda belirli sürelerle limitlememizin en temel sebebi, iş birliği yaptığımız işletmelerin ve kendi öz kaynaklarımızı verimli kullanımı amaçlanmaktadır.

Bu hizmet politikamızın en önemli 2 özelliği;

 • Doğru maliyetlendirme ve fiyatlandırma yapabilmek,
 • İşletmelere ihtiyaçları kadar destek alabilme fırsatı sunabilmek,

Bu süreyi işletmelerin ihtiyaçlarına göre arttırabiliyor veya azaltabiliyoruz. Bu konuda tablolar üzerinde yaptığımız fiyatlandırma çalışmasını şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz.

Altyapı hacmine göre yönetim seviyesi değişmektedir. 1 uzman personel, bazı altyapılarda onlarca sunucuyu tek başına yeterli zaman ile yönetebiliyor. Fakat bazı altyapılarda, 1 uzman 20 sunucu yönetiminde ve zaman kaynağına yetişmekte zorlanabiliyor.

Bu durumda altyapının hacmi, taleplerin yoğunluğu, yönetimin zorluk seviyesi gibi bir takım kriterlere dikkat ediyoruz.

Tüm bu kriterler içerisinde 1 uzmanımızın yetersiz kaldığı, daha fazla uzman veya zaman gerektiği durumlarda, raporlama sunarak karşılıklı anlaşma ile revize ediyoruz.

Gün içerisinde alınan destek taleplerinin çözüm sürecinden, rutin operasyonel çalışmalara, planlı veya plansız bakım çalışmalarından, ekipler ile birlikte ortak yapılan çalışma ve görüşmelere kadar tüm aktiviteler hizmet süresine dahildir.

7/24 altyapılar özel sistemlerimiz tarafından sürekli takip ve gerektiği noktalarda müdahale edilmektedir. Altyapı takibi, kısa süreli müdahaleler, planlama, raporlama, analiz ve benzeri durumlar, verilen hizmet süresine dahil edilmemektedir.

Aylık hizmet dönemi içerisinde anlaşmaya varılan süreler, sonraki aylara devredilmemektedir.

Sürekli olarak 3'er aylık dönemlerle analizler yapılarak, sonraki aylarda bu sürenin azaltımı veya arttırılması ihtiyaçları belirlenerek, raporlama ile sunulmaktadır.

Projelendirme hizmetleri kapsamına girmeyen, gerekli tüm çalışmaları yürütüyoruz. Detaylı ve ileri seviye mühendislik hizmetlerimize dair kapsamlar aşağıda yer almaktadır.

  Datacenter, Cloud veya işletme verimerkezi üzerinde altyapı kurulur veya mevcut altyapılara destek hizmetleri verilir.
  • Datacenter ve işletme verimerkezi lokasyonlarındaki altyapılar, fiziksel cihazlar, kablolamalar ve tüm iç sistemler yönetilir.
  • Altyapılar Cloud ortamlara taşınabilir, hibrit çalıştırılabilir ve tüm süreç yönetilebilir.
  Mimari tasarım ve ileri seviye uzmanlık desteği verilir.
  • Projelerin fikir aşamalarında, tasarlanmasında ve kurgulanması sırasında, bilgi ve tecrübeler sunularak doğru bir yönlendirme sağlanır.
  • İhtiyaç analizi, proje tasarımı ve ekiplerin yönlendirilmesi noktasında destek olunur.
  Network, güvenlik ve loadbalancer düzenlemeleri ve yönetimi yapılır.
  • Network düzenlemeleri yapılır.
   • IP gruplamaları, alt adresler, birbirleri ile iletişimleri, anonslar, route tanımları ve gerekli olan tüm network düzenlemeleri yapılır.
  • Güvenlik düzenlemeleri yapılarak gerekli sistemler kurulur ve uygulanır.
   • Güvenlik cihazları, firewall ve benzeri sistemlerin konfigürasyonları yapılır, kural ve erişim politikaları oluşturulur.
  • Loadbalancer, yük dengeleme, trafik filtreleme, healthcheck gibi tüm bileşenlerin kurulumu yapılır.
   • detay1
  IAC (Infrastructure as Code) temelli yönetim sağlanır.
  • Tüm süreçler ve çalışmalar, mevcut imkanların uygun olması halinde, kod temelli (iac) standartlarına göre yapılır. Yapılan çalışmalar kodsal olarak git tabanlı merkezi bir sistem üzerinde tutulur. Burada yetkili ve ilgililerin görmesi, değişiklik yapılabilmesi ve kullanabilmesi imkanı sağlanır.
  Altyapının, kurulum, konfigürasyonu, yönetimi ve takibi ile ilgili tüm faaliyetleri, merkezi yönetim uygulamaları kurularak sağlanır.
  • Altyapı yönetiminde Terraform veya istenen farklı bir uygulama kullanılır.
  • Windows ve Linux sunucu template'leri Packer uygulaması kullanılarak oluşturulur.
  • Ansible, Puppet, Chef gibi uygulamalarla altyapıdaki tüm sunucu ve servis konfigürasyonları merkezi olarak yönetilir.
  • Güvenlik için merkezi analiz, tespit, rootkit ve bütünlük kontrolleri için uygulamalar kurulur.
  • Merkezi log altyapısı
  • Merkezi izleme (monitoring) altyapısı
  Yedekleme & geri yükleme politikaları, kontrol listeleri ve süreçleri oluşturulur.
  • Altyapıya dair sunucu, servis, uygulama ve gerekli görülen tüm dataların yedeklenmesi çalışması yapılır. Yedekleme üzerine politika ve stratejiler oluşturularak, belirli periyotlarda, artımlı veya tam yedek alınacak şekilde dizayn edilir.
  • Yedeklenen datalarla ilgili, belirli periyotlarda geri yükleme ve data senkronizasyon testleri gerçekleştirilir.
  Felaket senaryoları oluşturulur ve senaryolara göre aksiyon planları yapılır.
  Dockerize veya microservice tabanlı uygulamaların kullanımı için gerekli olan uygulama bütünleri kurulur, konfigürasyonu ve optimizasyonu yapılır. Mevcutta bir kurulum varsa, iyileştirilerek performansı arttırılır.
  • İhtiyaçlara yanıt verebilecek şekilde, doğru parametre ve konfigürasyonlarla dockerize sistemler işlevsel bir boyut kazandırılır.
  • Microservice altyapısı kurulumu için tasarım ve uygulanma işlemleri yapılır.
  • Proxy yapılandırması, api yönetimi, services mesh v.b. uygulamalar ve yöntemler, altyapıya entegre edilerek tüm uygulamalarla bütünleştirilir.
  CI/CD Süreçleri kurgulanır, kurulum ve yapılandırma işlemleri yapılır ve aktif edilir.
  • Süreçlerin kurulumu ve entegrasyonu sağlanır.
   • Git ve Jenkins tabanlı sistem kullanılarak; geliştirilen kodların sürekli olarak derlenmesi, dağıtımı ve teslimi üzerine geniş bir CI/CD süreci oluşturulur. İhtiyaç duyulması halinde ek uygulamalar da kullanılarak ci/cd süreci geliştirilebilir. “Continuous integration”, “continuous deployment” ve “continuous delivery” süreçlerini kapsamaktadır.
  • Test süreçlerinin belirlenmesi ve uygulanması
   • Kodlamadaki hataları tespit etmek ve kod analizi yapabilmek için SonarQube kurulumu ve konfigürasyonu yapılır. Akabinde ci/cd süreçlerinin işletiminden önce, Jenkins üzerinde yazılan test senaryoları Sonarqube ile bütünleşik olarak uygulanır.
  • Alarm, uyarı ve bilgilendirme süreçleri
   • Tüm ci/cd alt yapısına dair, yapılan işlemlerde anlık bilgilendirme ve uyarı alınabilecek şekilde dizayn edilir.

Operasyon ve Destek hizmetlerimize dair kapsamlar aşağıda yer almaktadır.

  Genel bir yol haritası çıkarılır ve yapılması kararlaştırılan tüm çalışmalar, çeyrek dönemler bölünerek tamamlanmak üzere planlanır.
  • Planlanan çalışmalar içerisine; yeni iç projeler, ekiplerin talepleri doğrultusunda yapılacak çalışmalar, ek servis/sistem kurulumları, mimari kurgusu tasarlanan altyapı iyileştirmesi ve benzeri tüm konular ve iş listeleri dahil edilir.
  • Yol haritası içerisindeki çalışmalar, ait olduğu çeyrek dönemlerdeki planlı takvim içerisinde, takip edilerek tamamlanır ve teslim edilir.
  Genel yol haritası dışında, aylık, haftalık ve günlük periyotlarla, iş planları çıkarılır.
  • Rutin bakım, onarım ve operasyonel tüm çalışmalar, planlama doğrultusunda yürütülür.
   • Sunucu altyapısındaki bileşenlerin, güncellemeleri ve bakımları yapılır.
   • Tüm altyapı bileşenlerinin, disk ve genel kaynak bakımları, bakım sonrası aylık kullanım analizleri ve yeniden düzenleme işlemleri yönetilir.
   • Yedekleme kontrolleri ve geri yükleme testleri gerçekleştirilir.
  İç ve dış ekiplerle ortak çalışmalara katılınır.
  • Talep edilmesi halinde, iç ve dış ekiplerle yapılacak planlama, analiz ve benzeri tüm görüşme / toplantılara katılım sağlanır. Burada bilgi verilmesi ve yönlendirilme ihtiyacı hissedilen gereken noktalarda destek verilir. Görev paylaşımı veya talepler sonucu yeni çalışmalar isteniyorsa, tamamlanmak üzere planlamalara dahil edilir.
  • Ekiplerin gelişimine katkı sağlanır.
  Talepler doğrultusunda yapılması gereken değişiklikler, güncellemeler veya yeni dahil edilmesi gereken sistemler, planlı çalışma kapsamında yürütülür.
  • Yapılan çalışmalar öncesinde test edilmesi gerekiyorsa ilgili birimlerle paylaşılır. Birlikte de kontrol süreçleri tamamlandıktan sonra aktif edilmek üzere planlamaya alınır.
  • Planlı çalışmalar servis kesintisi ve risk içeriyorsa, bildirim ile en uygun zaman dilimlerinde yapılır. Kesinti ve risk içermiyorsa, standart mesai saatleri içerisinde tamamlanır.
  • Yapılan çalışmalar bir süre yakından takip edilerek, bir problem olup olmadığı kontrol edilir.
  Belirli periyotlarla yapılması gereken tüm işlemler için rutin kontrol listeleri oluşturulur. Bu kapsamda aylık, haftalık ve günlük kontrol listeleri takip edilerek tamamlanır.
  Performans, iyileştirme, optimizasyon ve yenileme kapsamında çalışmalar yürütülür.
  • Kullanılan ve çalıştırılan uygulamalar, sunucular, işletim sistemleri veya herhangi bileşenler düzenli olarak analiz edilir.
  • Analizler sonucu performans yaşanılan konular iş listelerine eklenir. Daha sonra tüm bu konuların kalıcı çözümleri için ayrıntılı bir araştırma yapılarak, çözüm üretilir.
  • Sunucu ve servisler üzerindeki performans ve optimizasyon gerektiren konular takip edilir. Gerektiği noktada iyileştirmeler yapılırken, gerektiği zaman farklı servisler denenerek en ideal sonuçlar alınmak üzere çalışma yapılır.
  Ek donanım, uygulama veya herhangi konudaki ihtiyaçlar analiz edilir. Temini, tedariği veya farklı süreçler de yönetilerek eksikliklerin giderilmesi sağlanır.
  7/24 iletişim ve görüşme desteği verilir. Herhangi problem, soru veya farklı konuda ulaşılabilir olunarak, anlık iletişimin kesilmemesine özen gösterilir.
  Gün içerisinde iletilen destek talepleri ve problemler karşınanır ve kritiklik seviyelerine göre planlamaya alınarak çözüm üretilir.
  Altyapı içerisinde izleme ve takip faaliyetleri kapsamında, "İzleme" ve "Loglama" tabanlı sistemler kurularak, tüm ekosistem bu sistemlere dahil edilir. İç ekiplerin de vereceği destekler neticesinde, sürekli geliştirilerek günün sonunda tüm detayları takip edebilme olanağı sağlanır. Ayrıca kurulacak alarm sistemleriyle birlikte, alınabilecek erken uyarı ile problem anında müdahale ve benzeri tüm operasyonlar yürütülür.
  • 7/24 teknik ofis ekranlarımızda, ilgili tüm altyapı bileşenleri takip edilir.
   • Sunucu, network cihazları ve varsa microservice'lerin kaynakları, up/down durumları,
   • Servis ve uygulamaların anlık durumları, kullandıkları kaynaklar, ek takip edilmesi gereken parametreleri,
   • Güvenlik ile ilgili denetimsel takipler,
   • Network ile ilgili takip edilmesi gereken parametreler,
   • Log altyapısında filtrelenen hatalar, log ve monitor altyapısının çalışabilirliği,
   • ...
  Dökümantasyon ve topoloji oluşturma, güncelleme ve paralelinde düzenli raporlama faaliyetleri gerçekleştirilir.
  • Geniş ve ayrıntılı dokümantasyon süreci oluşturulur. Sürekli güncel tutulacak şekilde düzen oluşturulur.
   • Kurulan, konfigürasyonu yapılan ve üzerinde çalışılan her konu ile ilgili bir dokümantasyon süreci yürütülür. Tüm detaylar dokümante edilerek sürekli güncellenmesi sağlanır.
   • İç ekiplerin çalışan uygulamaları, uygulamaların sistematiği, topolojileri, sunucular arasındaki iletişim haritası ve bir çok konu dokümante edilir.
  • Network haritalandırma çalışması yapılır.
   • Altyapı ağı içerisinde yer alan tüm unsurların, bu unsurların birbirleri ile iletişim haritalarının, dış dünya ile bağlantı metotları gibi tüm konular topoloji üzerinde haritalandırılır.
  • Raporlama
   • Tüm destek süresince, günlük, haftalık ve aylık rutin faaliyetlerle ilgili raporlama yapılır. İletilen destek talepleri, ilgilenilen problemler v.b. tüm konularda, çalışma sonrasında ayrıca rapor olarak sunulur.

Günlük ve Haftalık Projelendirme Hizmetleri

Projelendirme Hizmetlerimiz

Bir altyapıyı yenileme, sıfırdan kurma veya yeni projeleri dahil etme kapsamında çalışmalar yürütmekteyiz.

Analiz, mimari tasarım, yol haritasının çıkarılması, detay planlama, uygulama, aktif etme çalışmaları, ileri seviye uzmanlar tarafından gerçekleştirilmektedir

Proje üzerinde çalışma süresine bağlı olarak, minimum 3 gün, maksimum 3 hafta ücretsiz yakın izleme (babysitting) desteği verilmektedir.

Bir it altyapısının sıfırdan kurulumu, yeniden kurulumu, mevcut yapıya ek yeni projeler, kritik zaman alabilecek iyileştirme ve benzeri tüm faaliyetleri kapsamaktadır.

Bir altyapının orta ve büyük ölçekte değişim ihtiyacının tespitinden, uygulanması ve sonrasındaki destek aşamalarına kadarki tüm süreçler, projelendirme kapsamında değerlendirilmektedir.

Rutin operasyonel işlemler kapsamına giren tüm çalışmalar, 'Aylık Düzenli Destek Hizmetleri' içerisinde verilmektedir.

Mevcut destek hizmetlerimizi L1 ve L2 seviyesinde yeterli bilgi ve donanıma sahip uzman mühendislerimizle yönetiyoruz. Projelendirme hizmetlerimizi L3 seviyesinde kıdemli ve profesyonel uzmanlarımızla yönetiyoruz.

İş birliği yaptığımız işletmemizin taleplerini ve ihtiyaçlarını alıyoruz. Analizlerin, mimari tasarımların ve planlamaların yapılmasının ardından, en uygun çözümleri üreterek sunuyoruz.

Bulunan ideal çözümlerin yol haritasının çıkarılması, tüm detaylı planların yapılması, uygulanması ve takibi noktasında hizmet veriyoruz.

Projelendirme hizmetimizi "Saatlik ve Günlük Destek Hizmetleri" veya "Aylık Düzenli Destek Hizmetleri" ile birlikte veya ayrı olarak da verebiliyoruz.

Birden fazla ekip, kurum veya işletme ile ortak çalışmalara katılarak katkı sağlayabiliyoruz.

Projelendirme, mevcut 1 işletme altyapısından oluşmaktadır. Eğer işletmeye ait birden fazla şirketi ve ayrı ayrı altyapıları mevcutsa, her biri ayrı değerlendirilmekte ve ücretlendirilmektedir.

Ek bir altyapı, ek bir işletme ekosistemi, alt kuruluş sistemi v.b. tüm durumlar, bizler için yeni bir projeyi temsil etmektedir.

Bir altyapı özelinde uygulanan bir çözüm, farklı altyapılara da uygulanmak istemesi halinde, farklı projelendirme kapsamına alınmaktadır.

Bu durum tamamen bir üst Projelendirme süreçleri nasıl işliyor? açıklamasına göre değişkenlik gösteriyor.

Çalışmanın ön analizini yaptıktan sonra tahmini bir süre veriyoruz. Akabinde detaylı teknik analizlere geçtikten sonra bir önceki tahminden daha tutarlı yeni tahmine dayalı süreler verebiliyoruz.

Fakat tüm bu veriler tahmine dayalı olduğu için net bir çıkarım yapmanın imkansız olduğunu biliyoruz. Çalışmanın seyri, karşılaşılabilecek beklenen/beklenmeyen problemler, aksilikler v.b. tüm konular bu süreyi olumsuz etkileyebilir.

2 hafta sürecek bir projelendirme sürecinde, tampon zaman da eklenerek 3 hafta gibi bir süre ve fiyatlandırma vermiyoruz.

Fakat detay analiz ve planlamalardan sonra hedeflediğimiz tahmini süreleri, +2 / -2 gün olacak şekilde yüksek oranda yakalayabiliyoruz. Bu çalışmalar müşterimizden kaynaklı zaman engeli yarattığı durumlarda, ekstra sürenin uzamasına neden olmaktadır.

Örneğin;

Yazılım ekibinden beklenen bir işin olması durumunda, yazılım ekibinin kısa süre de değil de, uzun saatler veya 1 veya 2 gün sonrasında vereceği destek, projenin tamamlanma süresini de uzatmaktadır.

Bizden kaynaklı projelendirme sürelerinin uzaması halinde, bu süreleri fiyatlama ve faturalandırma kısmında dikkate almıyoruz.

Destek hizmetlerimizde, mevcut bir altyapıda rutin ve sistematiği oturmuş operasyonel faaliyetler yürütüyoruz. Taleplerin karşılanması, bakım, operasyonel işlemler, destek, rutin kurulum ve konfigürasyonlar gibi işlemleri yapıyoruz.

Projelendirme aşamasında ise bir altyapının sıfırdan kurulumu, yeniden kurulumu, ek proje kapsamındaki çalışmalar, genel iyileştirilmesi ve benzeri ileri seviye detay uzmanlık ve zaman gerektiren faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.

Projelendirme kapsamındaki hizmetlerimizin, proje ve çalışmaya bağlı olarak süreleri uzayıp veya kısalmaktadır.

Bu kapsamdaki hizmetlerimize başlamadan önce, çalışmanın seyri ve tamamlanması ile ilgili tahmini ortalama bir süre vermekteyiz. Bu süre bazı şartlara göre olumlu veya olumsuz olarak değişebilmektedir.

Örnek olarak 3 veya 4 günlük tam gün çalışma ile projeyi tamamlayabileceğimiz durumlarda, 1 haftalık çalışma bedeli talep etmek yerine, günlük bedeli talep ediyoruz. Böylelikle işletmeye daha az maliyetle projelerini tamamlayabilme imkanı sunabiliyoruz.


Hizmet fiyatlarını, kapsamlarını ve detaylarını güncelliyoruz

Çok yakında güncel bilgileri ile yayınlayacağız. Bilgi ve destek almak için lütfen bizimle iletişime geçin.