7/24 | Acil Destek İhtiyacınızda Bize Ulaşabilirsiniz

Deyls Teknoloji

Bize Ulaşın

Bize websayfamızın iletişim bölümündeki formumuzdan, canlı sohbet aracından, email adresimiz veya çağrı merkezimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Aynı zamanda bize sosyal medya platformları üzerinden ulaşabilir ve bizi takip ederek yenilikleri yakalayabilirsiniz.

[email protected]

+90 216 203 0121


Hizmetimizin
Kapasite Durumumu

Son Güncelleme: 04.12.2022

Her işletme gibi biz de sınırlı kaynaklara sahibiz.
Hizmetlerimizle ilgili kapasite durumumuzu aşağıda inceleyebilirsiniz, bilgilerimizi sürekli güncel tutuyoruz.

  • Mevcut Kapasite

SecOps Danışmanlığı hizmetlerimizde yeni proje alımları aktif olarak devam ediyor.

SecOps Danışmanlığı

Güvenlik başlığı altında, operasyon ve güvenlik yönetimi aynı kültürde buluşturuyoruz.

Ekipleri, pratikleri, farklı operasyonel süreçleri ortak bir kültür ve yetkinlikte birleştirerek, güvenliği üst düzeye çıkarıyoruz. Başarıyı şansa bırakmıyoruz!

Gelişmiş secops danışmanlığı hizmeti veriyoruz!
Etkili secops çözümleri üretiyoruz.

Secops Danışmanlığı

SecOps Danışmanlığı çerçevesinde altyapı Güvenlik ve Operasyon ekiplerinin, projelerini, çalışmalarını ve bakış açılarını geliştiriyoruz.

Sistem ekiplerinin yönettiği tüm operasyonel süreçleri, güvenlik ekiplerinin yönettiği operasyonel süreçler ile secops desteği ile birlikte bütünleştiriyoruz.

Ortak bakış açısı ile sistematik bir düzen kurgulayarak, dinamik ve yönetilebilir bir model oluşturuyoruz.

Ekiplerin ayrı ayrı gündelik ve planlı operasyonlarını yönetirken, birlikte kesiştikleri konularda da bir bütün olarak çalışmalarını sürdürebilir bir imkan eşliğinde sağlıyoruz.

DevSecOps pratikleri ile bütünleştirilmesi noktasında DevOps Danışmanlığı hizmetimizi sunuyoruz. Standart IT süreçleri ile bütünleştirilmesi noktasında, IT Danışmanlığı hizmetleri sağlıyoruz.

SecOps Desteği Kapsamında Çalışmalarımız

Devops Destek

Detaylı Analizlerin
Yapılması

Altyapı mimarisi için en doğru analiz çıkarılır ve uygun çözümler tasarlanır.

Devops Destek

Süreç ve Prosedürlerin
Detaylarının Belirlenmesi

Mevcutta kullanılan kurgular incelenerek, doğru ve verimli yöntemler ile düzenlenir.

Devops Destek

Bulgu ve Çalışmaların
Birlikte Uygulanması

Altyapı ile ilgili tüm süreç ve prosedürler oluşturulur, gelecek temelli düzenlenir.

Profesyonel secops desteği sunuyoruz.

SecOps Desteği

SecOps destek hizmeti ile birlikte ekiplerin prosedür ve süreçlerini belirliyoruz. Öncelikle doğru kurgulanmış bir ekosistem oluşturulmasında etkin rol oynuyoruz.

Akabinde işletme içerisinde güvenlik ve operasyon başlığı altındaki her çalışmayı analiz ediyoruz. Etkili secops danışmanlık desteği ve pratikleriyle, analiz edilen tüm bilgileri bir havuzda toplayarak, tasarlama, düzeltme ve geliştirme evrelerine geçiyoruz.

Sunduğumuz SecOps hizmeti ve kabiliyetlerimizi, işletmelerdeki mevcut ekipler ile paylaşarak tüm çalışmaları yürütebiliyoruz. Ayrıca ekibe ihtiyaç duyulmaksızın, yalnızca kendi ekibimizle de secops danışmanlık hizmetleri proje ve çalışmaları üstlenebiliyoruz.

Aynı zamanda Bilgi ve Siber Güvenlik Danışmanlığı hizmetlerimizi kapsama dahil edebiliyor, ihtiyaç halinde DecSecOps kurgusu için Yazılım Danışmanlığı hizmetlerimizi de sunabiliyoruz.

SecOps desteğiyle ekipleri ortak vizyon, kültür ve operasyonda buluşturuyoruz.

Ekipleri Ortak Operasyonda Buluşturuyoruz

SecOps Danışmanlığı sürecinde ekiplerin rutin operasyonlarında birbirleriyle kesişen noktalarda, etkin ve verimli sonuçlar alabileceği ortak bir kültürel ve prosedürel yinşa ediyoruz.

Secops hizmetlerimizle sınırlı sorumlulukları, performans elde edebilecek şekilde geliştiriyoruz.

Sınırlı Sorumluluk Alanlarını Genişletiyoruz

Ekiplerin yalnızca kendi uzmanlıkları doğrultusunda, hareket ettikleri dar ve sınırlı sorumluluk alanlarını, yeni ve güncel teknolojileri ortak kullanma, ortak planlamayeniliklere dinamik bir şekilde adapte olma noktasında genişletiyoruz.

Secops danışmanlığı ile daha güvenli ve kolay yönetilebilir altyapı sunuyoruz.

Daha Güvenli ve Yönetilebilir Altyapı Yaratıyoruz

Personellerin ve ekiplerin çalışma evresinden, kod geliştirme, uygulama ve çalıştırma evresine, yönetim ve sürdürebilirlik aşamalarından sürekli takip ve kontrol aşamalarkadar, güvenli ve yönetilebilir bir altyapı yaratıyoruz.

Secops çözümleri ile tüm pratik ve yöntemleri yeniliyoruz.

Atıl ve Alışagelmiş Yöntemleri Yeniliyoruz

Yeni nesil yöntemler ve teknolojiler yardımıyla, ekiplerin ve altyapının yönetim mekanizmasını ve kurgularını yeniliyoruz. Performans ve verimlilik elde edilebilecek, zakazanılarak yeni katma değer yaratılabilecek bir ekosistem tasarlıyoruz.

SecOps Hizmet Ücretlerimizi ve
Detaylarını İncelediniz mi?

Hizmet kapsamlarını ve ücretlerimizi şeffaflıkla paylaşıyoruz.
Üstelik, sektörde iddialı fiyatlandırma politikalarına sahibiz!

Hizmet Detayları ve Ücretleri Hizmet Talep Formu

Hizmete erişilebilmesinin zor ve pahalı olduğu algısını yıkmak istiyoruz.

Fiyatlandırma sayfamız üzerinde yayınladığımız tüm ücretlerimiz sabittir ve herhangi duruma bağlı olarak kesinlikle değişiklik göstermemektedir.

Speisifk koşullar olmaması durumunda, birebir yayınladığımız ücretler üzerinden teklif vermekteyiz.

Hizmet ücret ve detaylarımızın bulunduğu "Fiyatlandırma Politikalarımız" sayfamız içerisinde çok daha fazla detayı bulabilirsiniz.

Kısacası; 3'er aylık çeyrek dönem sonlarında, enflasyon ve ekonomik kriterleri baz alarak, rekabetçi politikamız ve düşük kâr marjı hedefimizle ile belirliyoruz.

Yayınlamış olduğumuz hizmet ücretlerimiz, tamamen bizim faaliyetlerimiz ve imkanlarımız için geçerlidir. Kapasitemiz doğrultusunda belirlediğimiz hizmet ücretleri ve detayları üzerinden hizmet vermekteyiz.

Ücretlerimizin güncellenmesi fakat web sayfamız üzerinden değiştirilmemesi durumunda, iş birliği yaptığımız işletmelerimiz web sayfamız üzerindeki eski ücretleri referans alabilir. Bu doğrultuda oluşabilecek aksaklık tamamen bize aittir.

Farklı danışmanlık işletmeleri diledikleri hizmet fiyatlandırması & ücretlendirmesi çalışması yapmakta özgürdür.

Biz yalnızca vermiş olduğumuz hizmetlerimiz, detaylarımız ve ücretlerimizdensorumluyuz.

Geçerli değildir, hizmet ücretlendirmeleri için entegratör firmaların bizimle iletişime geçmesi gerekmektedir.

Kurumsal secops danışmanlığı ile üst seviye destek veriyoruz.

Kurumsal SecOps Danışmanlığı

Kurumsal secops danışmanlığı hizmetimizle, mevcut imkanları ve yapılmak istenenleri değerlendiriyoruz. Her iki ekibi, işleyişi, prosedürleri ve çalışmaları analiz ediyoruz.

Ekipleri birbirlerine entegre ederek, sürdürülebilir yeni bir ortak çalışma modeli oluşturuyoruz. Ekip içi ve ekipler arasındaki çalışmalarda, etkin ve verimli olabilmeleri için tüm süreçleri birlikte planlıyoruz ve kurguluyoruz. Çalışmalarımızı kendi içerisinde alt başlıklara bölüyoruz. Her aşamasında ekiplerle birlikte çalışıyoruz.

DevOps, SecOps ve DevSecOps süreçleri, yalnızca bir kere düzenlenebilen, tek bir kez sistematiği oturtunca aynı şekilde devam eden sistem ve kültür değildir.

Bu nedenle kurumsal secops desteği ile ekiplerin bu kültürü ve çalışma sistematiğini benimsemesi, sürekli geliştirebilir ve güncelleyebilir durumda olmaları için katkı sağlıyoruz.

Güvenli, performanslı, sürdürebilir ve verimli bir altyapının temeli, ekiplerin ortak bir çalışma birlikteliği ve ortak bir vizyona sahip olmalarından geçmektedir.

Bu doğrultuda ileri seviye secops çözümleri üretiyor, doğru çalışmalar ve yönlendirmeler yaparak gelişime katkı sağlıyoruz.

Milyonlarca kullanıcıya sahip bir çok teknolojide,
yetkinliklerimizi her geçen gün daha da geliştiriyoruz!

Aws / Amazon altyapısı kullanıyoruz.
Hashicorp ile gelişmiş araçları kullanıyoruz.
Kubernetes ile dockerize ve microservice mimarileri yönetiyoruz.
Google Cloud / GCP altyapısı kullanıyoruz.
Ansible ile süreçleri otomatize ediyoruz
Elastic bünyesinde barınan bir çok önemli aracı aktif kullanıyoruz.
Microsoft dünyasına ait işletim sistemleri, lisanslar gibi eşsiz sistemleri kullanıyoruz.
Pagerduty ile izleme süreçlerini otomatize ediyoruz.
Mongodb ile gelişmiş database servisi kullanıyoruz.
Azure platformunu kullanıyoruz.
Appdynamics ile gelişmiş araçları çalışmalarımızda kullanıyoruz.
Newrelic ile detaylı izleme ve takip sistemi kurguluyoruz.
IBM Cloud altyapısını kullanıyoruz.
Travis ci ile gelişmiş ci/cd süreçleri kurguluyoruz.
Slack ile hızlı ve efektif iletişim sistemini aktif kullanıyoruz.

SecOps Nedir, Neden Gerekir?

İş birliği yaptığımız işletmelerden ve sektördeki çalışma arkadaşlarımızdan sık aldığımız bazı soruları derledik.

Neden sunduğumuz SecOps hizmetleri tercih edilmeli, avantajları ve dezavantajları nedir, secops danışmanlık hizmeti gerekir mi gibi bir takım önemli bilgiler veriyoruz.

İhtiyaçların doğru analiz edilmesi, en az doğru ve güvenilir destek alınması kadar önemlidir.

Merak edilen, daha fazla soru ve yardım için bizimle iletişime geçin.

Bizimle İletişim Geçin

Güvenlik, Network ve Operasyon ekiplerinin, bir arada, ortak bakış açısıyla ve aynı vizyoner düşüncelerle çalışabilmelerini temsil etmektedir.

Tıpkı DevOps’da olduğu gibi SecOps da bir kültürdür. Güvenlik/Network ve Sistem Operasyon ekiplerinin önemli noktalarda birlikte ortak çalışma ve prosedürler yapabilmesidir.

Özünde; bir altyapıda yazılım geliştirme ekipleri ile sistem operasyon ekiplerinin bütünleşerek ortak bir şekilde çalışabilme kültürüne DevOps diyoruz.

Benzer şekilde Güvenlik/Network ekiplerinin de bu ortak çalışma modeline dahil olması durumunda, DevOps, DevSecOps olarak evrilmektedir.

DevSecOps bir altyapıdaki Geliştirme, Sistem ve Operasyon, Güvenlik ve Network ekiplerinin bir bütün olarak çalışabilmesini temsil etmektedir.

Mükemmel sonuçların alınabileceği en üst noktadır.

SecOps kültürü ve pratiklerinin uygulanması için en önemli iki bileşen, Sistem Operasyon ve Güvenlik/Network ekiplerinin olmasıdır.

İki ekip bir arada çalışma, ortak prosedürler belirleme ve uyma, ortak kararlar alabilme ve aynı açıdan bakabilme noktasına geldiği zaman, SecOps ile ilgili önemli adımlar atılmış demektir.

Elbette, ayrı ayrı ekiplerin olmadığı bir çok senaryo da mümkündür. Örneğin Sistem Operasyon ekibinin, Güvenlik ve Network süreçlerini de yönettiği bir çok işletme mevcuttur. Bu durumda da klasik ve alışagelmiş Güvenlik/Network yönetim metotlarını, SecOps pratikleri özelinde geliştirmek mümkündür.

Yazılım ekibinin de dahil olduğu bir bütün olarak çalışma kültürüne, DevSecOps adı verilmektedir.

Bugüne kadar, altyapı, çalışma sistematiği ve çalışmalar nasıl ilerlediyse, aynı şekilde ilerleyecektir.

Bu noktada avantaj ve dezavantajlardan bahsetmek gerekir. Biz bugüne kadar verdiğimiz danışmanlık hizmetlerimizde, hiçbir dezavantaja rastlayamadık.

Avantaj noktasında, en temelde kapalı kutu olan her iki ekip, aynı dili konuşmaya, çalışmalara ve projelere aynı gözle bakmaya başladığında, çok daha az güvenlik, performans ve benzeri sorunlar yaşanmaktadır.

Özetle, elbette olmasa da olacaktır. Fakat SecOps uygulandığı taktirde, bir çok olumlu sonuçlar alınmaktadır.

İşletmeler; her geçen gün altyapılarını, işleyişi ve ekiplerini, yeniliklere, yeni teknoloji ve yöntemlere adapte edebilmek için çaba gösterirler.

Tüm bu yoğun emek ve çalışma karşısında, ekiplerin alışılagelmiş kültürleri ve çalışma stillerini de geliştirmeleri gerekmektedir. Ekipler kendi içlerine kapanık, yeni yöntem ve teknolojilerden uzak kaldığı sürece bu gelişimi sağlamak mümkün değildir.

Her personelin ve dolayısıyla oluşturduğu ekibin, kendine ait yetkinliği, yetenekleri ve tecrübeleri vardır. Personel ve ekiplere ait bu değerler, altyapı birimleri içerisinde sınırlı sorumluluk alanları içerisinde kullanılır. Fakat, birimler ortak bir vizyonda birleşerek, tüm imkanlarını ortak bir şekilde kullanabildiğinde, çok daha iyi sonuçların alınabileceği yepyeni bir vizyon yaratılmaktadır.

Bu noktada her personel ve ekip kendi bilgi, beceri ve tecrübesini ortaya koyarak, önemli avantajlar sağlamaktadır.

Güvenlik danışmanlığında, ana başlık olarak güvenlikle ilgili tüm konular ve süreçler yönetilmektedir.

SecOps danışmanlığında ise operasyonel faaliyetler ile güvenlik konuları birleştirilerek, merkezi birliktelik ve yönetim sağlanmaktadır.