Deyls Teknoloji

Bize Ulaşın

Bize websayfamızın iletişim bölümündeki formumuzdan, canlı sohbet aracından, email adresimiz veya çağrı merkezimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Aynı zamanda bize sosyal medya platformları üzerinden ulaşabilir ve bizi takip ederek yenilikleri yakalayabilirsiniz.

[email protected]

+90 216 203 0121


Creative. Smart. Awesome.

We are an award winning web & mobile design agency that strongly believes in the power of creative ideas.

Genel Bilgiler

Deyls teknoloji ile ilgili genel bilgileri bu bölümde derledik.

Dış kaynak çalışan temininde, işletme ihtiyaçlarının giderilmesinde, temin ettiği personele bağımlı kalmaktadır. Her zaman olmasa da, personelin bilgi, beceri ve tecrübe yetersizliği, ekip ve şirket içi uyumsuzluğu ve daha bir çok önemli sorun ortaya çıkabilir.

Daha önce edindiğimiz tecrübeler neticesinde, biz bu çalışma modelinde hizmet sağlamıyoruz. Vermiş olduğumuz tüm hizmetlerimizdeki çalışmaların tamamını, kendi merkezimizden ve ekibimiz ile birlikte yönetiyoruz.

Bu nedenle dış kaynak çalışan modeli ihtiyacı hissettirmiyoruz. Aynı maliyetlere çok daha verimli ve kaliteli bir hizmet sunuyoruz.

20 yıla yayılan bilgi ve becerilerimizi, onlarca irili ufaklı kurumlarda görev alarak edindiğimiz deneyim ve tecrübemizle harmanladık.

Hizmet olarak sunduğumuz tüm faaliyetlerimizi, öz sermayemiz olan kendi bilgi, beceri ve yeteneklerimiz ile yürütüyoruz. Herhangi ek destek almadığımız gibi aksine hizmet olarak destek veriyoruz.

Çalışma arkadaşlarımızın yetkinlikleri ve sahip olduğu tecrübeleri bizi daha da güçlendiriyor. Aynı zamanda tüm ekibimize liderlik yapan ve aktif olarak işin mutfağından çıkmak istemeyen kuruculara sahibiz.

Her işletme gibi biz de sınırlı kaynaklara sahibiz. Zaman, iş gücü, maliyet gibi önemli bu kaynaklarımızı, efektif bir şekilde kullanıyoruz.

İşletmelerin üzerindeki teknik yükü ve sorumluluğu alarak, birlikte ilerleme ve büyüme üzerine bir vizyon geliştirdik.

Uzun vadeli strateji ve planlar yapıyoruz. Dolayısıyla gelecek temelli, doğru adımlar atmaya gayret ederek hareket ediyoruz.

Gerçekten ihtiyaç olan hizmeti, kaliteli ve verimli bir biçimde, doğru ücret politikalarıyla sunmayı, gerçek ve samimi iş birliği ve dostluklar edinmeyi hedefliyoruz.

Bu doğrultuda işletmelerin gerçekten ihtiyacı olan desteğe, ihtiyacı olduğu kadar ve uygun imkanlarda kolayca erişebilmesini sağlıyoruz.

Ticari olarak bir faaliyet değil, ileri odaklı iş birliği ve dostluklar kuruyoruz.

xxx

Bu konuda önemli bir avantaja sahibiz.

Önemli alanlarda sınırlı niş uzmanlığa sahip sektörüzde, öz sermayemiz ile desteğe ihtiyaç duymaksızın, profesyonel olarak çalışmalarımızı yürütebiliyoruz.

Bu nedenle vizyonumuz, misyonumuz, politikalarımız ve kriterlerimiz doğrultusunda seçici oluyoruz. Belirttiğimiz şartlarımız, hizmet ve ücretlendirme politikalarımızın örtüştüğü, entegratör firma ile iş birliği içerisine giriyoruz.

Bir çalışmanın, projenin veya işin tamamlanmış olmasını kriter olarak baz almıyoruz.

İşletmeye verimlilik ve performans anlamında verim sağlamasını amaçlarken, aynı zamanda işletmenin planlarına, imkanlarına, yapısına ve geleceğine de uygun çözümler üretmeyi amaçlıyoruz.

Bu nedenle basit tabirle bir çalışmanın tamamlanması değil, doğru şekilde sürdürebilir, yönetebilir ve katkı sağlayabilir bir şekilde tamamlanmasını hedefliyoruz.

Kendimizle ve daha önceki çalışmalarımızla yarışıyoruz..

Her seviye grubundan çalışma arkadaşlarına, projelerde aktif görev alan ve liderlik yapan kuruculara sahibiz.

Analiz, kavrama ve doğru mimari kurgu çıkarma konusunda oldukça iyiyiz. Yüzlerce birbirinden değerli projeler, altyapılar ve topolojiler ile çalıştık. Birbirinden farklı ihtiyaçlar için onlarca özel çözümler üretirken, deneyim ve tecrübelerimizi de geliştirdik.

Dolayısıyla elimizdeki sermayemizi doğru kullanabilmeyi, henüz çalışmaların en başındayken problem ve riskleri minimuma indirebilmeyi öğrendik.

Çalışma sistematiğimiz; bir problem veya ihtiyaç oluştuktan sonra çözüm üretmek değil, oluşmadan önce doğru analiz ve planlama ile önüne geçebilmektir.

xxx


Hizmet ve Destek Faaliyetleri

Hizmet ve destek faaliyetlerimiz ile ilgili sık sorulan soruları derledik.

Hizmet referansı, finansal raporlar, çalışan bilgileri ve farklı detayları kişi ve kurumlarla paylaşmıyoruz. Bu konuda farklı bir prosedür ve politika geliştirdik. Bizi biz yapan önemli unsurlardan olduğunu düşünüyoruz.

Küçük, orta ve büyük ölçekli tüm projelerimiz ve iş birliği yaptığımız işletmelerimize dair bilgiler, yalnızca bizde kalıyor. Bu bilgileri yeni bir proje/çalışma içerisine girebilmek için kullanmıyoruz ve paylaşmıyoruz.

Anahtar kelimelerimiz: kalite, gizlilik ve sürdürebilirlik.

Hizmetlerimizin önemli bir bölümünü, doğrudan kendimiz sağlıyoruz.

Belirli kapasitemiz ve yıllık hedeflerimiz mevcut. Bazı durumlarda, gizlilik sözleşmesi ve hizmet anlaşmaları kapsamında, iş birliği yaptığımız dost firmalarımız mevcut.

Aynı zamanda spesifik uzmanlık gerektiren çalışmalarda, yine gizlilik sözleşmesi ve hizmet anlaşması ile kıymetli uzmanlarla iş birliği yapabiliyoruz.

Bu hakkı kendimizde saklı tutuyoruz. Hali hazırda iş birliğimiz olan veya yeni iş birliği içerisine gireceğimiz işletmelerde;

- Halkın vicdanını ve onurunu zedeleyecek problemler yaratanlara,

- Terör, hırsızlık, hainlik v.b. suçlara karışanlara,

- Ahlaki ve etik değerlere uymayarak olumsuz intiba sahibi olanlara,

...

Yukarıda bahsettiğimiz hallerin yaşanması ve/veya genel olarak hukuk tarafından sonuca bağlanması durumunda, hizmet vermiyoruz. Şayet aktifte hizmet veriyorsak ve belirttiğimiz şartlardan herhangi biri gerçekleşiyorsa, hukuk temsilcilerimizle yapılan sözleşmelerimizin feshi sağlanarak, hizmetimizi ve iletişimimizi sonlandırıyoruz.

Herhangi durumda taraf olmak istemiyoruz. Ahlaki değerlere, etik ilkelere ve en temelinde insanlığa önem veriyoruz.

Sözleşme kapsamında veya sözlü olarak taahüt ettiğimiz tüm çalışmaları, fazlasıyla ve özveri ile tamamlıyoruz.

Her yeni proje ve çalışmada, üst düzey memmuniyet ve tekrar iş birliği kurabilmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle her zaman daha fazlasını sunuyoruz.

Öncelikle verdiğimiz hizmetin arkasındayız. Politika ve prosedürlerimiz gereği referans vermiyoruz. Bu nedenle bazı durumlarda işletmelerin çekincelerini anlayabiliyoruz.

Tam olarak bu noktadan yola çıkarak, hizmet politikalarımızı geliştirdik.

Uzun dönemli düzenli destek hizmetlerimizde, yalnızca ilk ay gizlilik sözleşmesi kapsamında sözleşme yapıyoruz. Böylelikle iş birliği yaptığımız işletmemizin, verdiğimiz hizmeti doğru değerlendirmesine imkan sağlıyoruz. Memnuniyetsizlik durumunda, uzun dönemli bir hizmet sözleşmesi yükümlülüğüne girmeden, vazgeçebilme avantajı veriyoruz.

Elbette talep eden işletmelerimizle ilk gün itibari ile de hizmet ve gizlilik sözleşmeleri ile ilerleyebiliyoruz.

Güvenilir, dürüst ve faydalı bir iş birliği hedefliyoruz.

Bu hakkı kendimizde saklı tutuyoruz.

Öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarına, il ve ilçe belediyelerine ve hatta muhtarlıklara kadar, oluşturduğumuz prosedürler ve kurallarımız gereği hizmet vermiyoruz. Ticari bir faaliyet yürütmüyoruz.

Tüm Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının, hem yönetimsel hem de finansal olarak hakkı ve payı olduğu, herhangi proje ve çalışmada, hak geçmemesi için bu vebal altına girerek sorumluluk almaktan çekiniyor, bir çok farklı kriteri göz önünde bulundurarak, seferberlik ve alarm durumları dışında yer almak istemiyoruz.

Hali hazırda iş birliğimiz olan veya yeni iş birliği içerisine gireceğimiz işletmelerde;

- Siyasi ve politik konularda halkın vicdanını ve onurunu zedeleyerek problemler yaşayanlara,

- Terör, hırsızlık, hainlik v.b. suçlara karışanlara,

- Ahlaki ve etik değerlere uymayarak olumsuz intiba sahibi olanlara,

...

Yukarıda bahsettiğimiz hallerin yaşanması ve/veya genel olarak hukuk tarafından sonuca bağlanması durumunda, hizmet vermiyoruz. Şayet aktifte hizmet veriyorsak ve belirttiğimiz şartlardan herhangi biri vuku buluyorsa, hukuk temsilcilerimizle yapılan sözleşmelerimizin feshi sağlanarak, hizmetimizi ve iletişimimizi sonlandırıyoruz.

Herhangi durumda taraf olmak istemiyoruz. Ahlaki değerlere, etik ilkelere ve en temelinde insanlığa önem veriyoruz.

Hizmetlerimizi, saatlik ve günlük destek hizmetleri dahi olsa sözleşmesiz vermiyoruz.

Gizlilik anlaşması ve hizmet sözleşmesini, iş birliği yaptığımız işletmeler talep etmemesi durumunda, koşul olarak sunuyoruz.

Oldukça önem veriyoruz.

Çalışmalarımıza dair zaman bilgileri çalışmalar, projeler ve anlaşmalara göre değişiklik göstermektedir.

Hizmet sürelerimiz; tamamen proje veya çalışmanın gerektirdiği ve mevcut koşullar kadar sürmektedir. Anlaşma kapsamında bir çalışmanın ortalama ne kadar süre alabileceği bilgisini paylaşıyoruz. Yaşanabilecek olumlu veya olumsuz gelişmeler bu sürenin ve çalışmanın seyrini etkileyebilir.

Tarafımızdan yaşanan bir problem neticesinde, hizmetlerimizi yarıda kesme tecrübesini daha önce hiç yaşamadık. Benzer şekilde iş birliği yaptığımız kurum nezdinde de böyle bir problem yaşamadık.

'Hizmetlerimizi hangi şartlarda veriyoruz?' maddesinde yer aldığı üzere, şartlarımıza uygun olmayan bir olumsuzluk durumunda, hizmetimizi yarıda kesmek üzerine politika geliştirdik.

Genellikle veriyoruz. Fakat yoğun dönemlerimizde, gelen taleplere bazen zaman bulamadığımız için olumsuz yanıt verebiliyoruz.

Örneğin; donanım tedarik süreçlerinden sonra, tedarik edilen donanımların kurulumu, konfigürasyonu gibi ek destek hizmetleri de talep edilirse, bazen yalnızca donanım tedarik hizmeti ile sınırlı bırakabiliyoruz.

Bu tarz durumların oluşmaması için bir araya gelindiği andan teklif aşamasına kadar, bir çok konuda ihtiyaçların olup olmadığını teyit ediyoruz ve bu doğrultuda planlama yapıyoruz.

Elbette kaynaklarımız, kapasitemiz ve planlamalarımı doğrultusunda hizmet anlaşmalarımızı yeniliyoruz.

Fakat bu işlemler için işletmeler ile sürekli iletişimde oluyoruz. Minimum 3 ay öncesinden bilgi verilmesini talep ediyoruz.

Aksi durumda planlama yapamıyoruz ve ne kadar istemesek de, zaman veya kaynak gibi sorunlardan dolayı problem yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla geç gelen destek hizmetinin uzatılma taleplerine bazen olumsuz dönebiliyoruz.


Faturalandırma ve Ödemeler

Hizmet ve destek faaliyetlerimize dair ödeme ve faturalandırma işlemleri ile ilgili sık sorulan soruları derledik.

Faturasız veya yasal olmayan herhangi hizmet ve destek vermiyoruz.

Fakat hizmet süresinin uzunluğuna, peşin ödemelere ve ek anlaşmalara göre iskonto yapıyoruz.

Aylık düzenli destek hizmetlerinde, ödemeler ay bitiminde faturalandırarak, bir sonraki ayın başlangıcında en geç 5. gün alıyoruz.

Planlı saatlik ve günlük hizmetlerde ve acil destek hizmetlerinde, ödemeyi peşin olarak alıyoruz

Projelendirme hizmetlerinde, ödemelerin %60'ını peşin olarak alıyoruz.

Kısa dönemli çalışma faaliyetlerimizde, esnek davranmıyoruz.

Genellikle hizmet ücretlerinin tamamını veya önemli bir bölümünü peşin olarak alıyoruz.

Ziraat Bankası ve Finansbank ile çalışıyoruz.

Ödemeleri nakit ve yalnızca online banka transferi olarak kabul ediyoruz.

Bu durum ile daha önce karşılaşmadık ve böyle bir probleme hiç yakın olmadık!

Çalışmalarımızı iş birliği yaptığımız işletme ile sürekli bilgi alışverişi ve raporlamalar ile yürütüyoruz. Dolayısıyla memnuniyetsizlik veya haklı olarak hizmet feshi gibi problemlerin oluşmasına izin vermiyoruz. Her aşamada onay alarak ve doğru ilişkiler ile gönülleri kazanarak ilerliyoruz.

Fakat böyle bir durumla karşılaşmamız ve peşin olarak bir ücret almamız halinde, doğrudan verilen hizmete ait ücretin iadesi ile ilgili bir prosedür geliştirdik.

Bu durumu iş birliği yaptığımız işletmelere dair bir problem değil, kendimize ait oluşabilecek bir problem olarak nitelendiriyoruz. Bu nedenle bizim problem üretme gibi bir lüksümüz yok, çözüm üretmek ile mükellefiz.

Önemli bir süre ödemesinde sorun olmayan, fakat çok kritik bir süreçten geçtiği için kısa bir süre aksama yaşayan bir işletmenin halinden anlıyoruz.

Biz ilişkilerimizi güven üzerine tesis ediyoruz. Karşılıklı güven oluştuktan sonra, bizi üzmeyecek konulara pek fazla takılmıyoruz.

Elbette kendimizi yasal güvence altına da almaya özen gösteriyoruz, bu nedenle sözleşmesiz çalışmıyoruz.

Evet, e-fatura ve e-arşiv kullanıyoruz.